Να ενισχυθεί άμεσα με προσωπικό το λιμεναρχείο Χίου

Να ενισχυθεί άμεσα με προσωπικό, τουλάχιστον 20 ατόμων, το λιμεναρχείο Χίου, προκειμένου να μπορέσει να ανταποκριθεί στοιχειωδώς στα καθήκοντά του στην διαχείριση των αυξημένων ροών προσφύγων και μεταναστών.

Το αίτημα αυτό υπέβαλε ο αντιπεριφερειάρχης Χίου κ. Σταμάτης Κάρμαντζης προς τον υπουργό Ναυτιλίας κ. Θεόδωρο Δρίτσα, τονίζοντας ότι «ο αριθμός των υπηρετούντων στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Χίου αποδεικνύεται ανεπαρκής, καθώς το κύμα προσφύγων/μεταναστών αυξάνεται χωρίς ενδείξεις μείωσής του στο προσεχές διάστημα.

Επισημαίνω ότι η κατ’ εξακολούθηση υπέρβαση των ορίων της ανθρώπινης αντοχής των υπηρετούντων στο Λιμενικό Σώμα είναι βέβαιο ότι θα έχει δραματικές επιπτώσεις, τόσο στην εκτέλεση των καθηκόντων, όσο και στην υγεία και ασφάλεια του προσωπικού», καταλήγει στην επιστολή του ο κ. Κάρμαντζης.

λιμεναρχείομετανάστες