Οι δράσεις του δήμου Χίου στον τομέα της διαχείρισης στερεών αποβλήτων

Για τις δράσεις του δήμου Χίου στον τομέα της διαχείρισης στερεών αποβλήτων, που έχουν ενταχθεί, είναι υπό ένταξη και θα ενταχθούν, ενημερώθηκε ο αρμόδιος γενικός γραμματέας του υπουργείου Εσωτερικών κ. Ευάγγελος Καπετάνιος.

Στην συνάντηση που είχε με τον δήμαρχο Χίου κ. Μανώλη Βουρνού, τον αντιδήμαρχο καθαριότητας κ. Γιώργο Μπελέγρη,τον πρόεδρο της ΔΙΑΝΟΧ κ. Σωκράτη Συριώδη και τον γενικό γραμματέα του δήμου κ. Λάκη Τσακό, ο κ. Καπετάνιος ενημερώθηκε συγκεκριμένα για τις εξής προτάσεις του δήμου Χίου:

  • Προμήθεια κάδων για την προώθηση της οικιακής κομποστοποίησης (επιχειρησιακό πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο»). (Έχει ενταχθεί και υλοποιείται η πρόταση).
  • «Προμήθεια εξοπλισμού συστήματος συλλογής βιοαποβλήτων» (επιχειρησιακό πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο»). (Έχει υποβληθεί και είναι προς ένταξη).
  • «Προμήθεια εξοπλισμού συλλογής και μεταφοράς αποβλήτων προερχόμενων από προσφυγικές ροές» (στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Υποδομές μεταφορών, περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη»). (Έχει υποβληθεί και είναι προς ένταξη).
  • Κατασκευή μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων και μονάδας κομποστοποίησης στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Υποδομές μεταφορών, περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη», από την ΔΙΑΝΟΧ. (Έχει υποβληθεί και είναι προς ένταξη).
  • Δημιουργία πράσινων σημείων. (Θα υποβληθεί στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο»).

Προμήθεια εξοπλισμού και έργα διαχείρισης αποβλήτων για την επίτευξη των εθνικών – περιφερειακών στόχων. (Θα υποβληθεί στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο»).

Απορρίμματαστερεά απόβλητα