Οικίες για να στεγάσει οικογένειες Ρομά αναζητά ο δήμος Χίου

Οικίες ή άλλα καταλύματα προς ενοικίαση, για περίοδο τριών μηνών προκειμένου να στεγάσει οικογένειες Ρομά, αναζητά ο δήμος Χίου, όπως ανακοίνωσε την Τρίτη 12 Μαΐου 2020.

Οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες μπορούν να απευθύνονται για πληροφορίες στην διεύθυνση κοινωνικής προστασίας 22713 50054, 22713 50055, κέντρο κοινότητας 22713 50057.

δήμος ΧίουΡομάστέγαση