Οκτώ θέσεις για το νοσοκομείο Χίου σε νέα προκήρυξη του ΑΣΕΠ (όλη η προκήρυξη)

Την κάλυψη οκτώ θέσεων προσωπικού στο νοσοκομείο Χίου προβλέπει η 2K/2024 προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 817 θέσεων μόνιμου προσωπικού πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης σε φορείς του υπουργείου Υγείας.

Συγκεκριμένα, η προκήρυξη η οποία απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση, προβλέπει τις ακόλουθες θέσεις για το νοσοκομείο Χίου:

Π.Ε. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΙΔ. Π.Ε. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1 θέση

Π.Ε. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΙΔ. Π.Ε. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  1 θέση

Π.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΔ. Π.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (SOFTWARE – HARDWARE) 1 θέση

Τ.Ε. ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΙΔ. Τ.Ε. ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 2 θέσεις (μία πολυτέκνων και τέκνων πολυτέκνων και μία τριτέκνων και τέκνων τριτέκνων)

Τ.Ε. ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΙΔ. Τ.Ε. ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 1 θέση

Τ.Ε. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΙΔ. Τ.Ε. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 2 θέσεις (μία πολυτέκνων και τέκνων πολυτέκνων και μία τριτέκνων και τέκνων τριτέκνων).

Ακολουθεί η προκήρυξη 2K/2024

asep_prokirixi
ΑΣΕΠΝοσοκομείο Χίουπροσλήψεις