Ολοκληρώθηκαν δυο δρόμοι, μένουν άλλοι δώδεκα για το Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου

Εμβληματικό χαρακτηρίζει το έργο «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Χίου» , το Επιμελητήριο Χίου, σε ανακοίνωση που εξέδωσε υποστηρίζοντας ότι, «αλλάζει ριζικά την όψη της αγοράς, στους δρόμους της περιοχής παρέμβασης».

Όπως επισημαίνεται, στόχος είναι μέσα από αυτή τη δράση, το εμπορικό κέντρο να αποκτήσει νέα όψη και να αναδειχθεί σε ένα περισσότερο φιλόξενο και ελκυστικό περιβάλλον για τον επισκέπτη.

Να σημειωθεί ότι, «Οι εργασίες που αφορούν τα υποέργα του Επιμελητηρίου Χίου (τοποθέτηση επιγραφών, τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων, κάλυψη κλιματιστικών, ελαιοχρωματισμός όψεων, αντικατάσταση στεγάστρων) πλησιάζουν στην ολοκλήρωση τους.

Ενώ εξελίσσονται οι εργασίες τόσο από την πλευρά του Επιμελητηρίου Χίου, όσο και από την πλευρά του Δήμου Χίου – έως σήμερα έχουν αναπλαστεί 2 δρόμοι από τον Δήμο Χίου και θα ακολουθήσουν άλλοι 12».

αγοράανοικτό κέντρο εμπορίουδήμος ΧίουΕπιμελητήριο Χίου