Πενθήμερη εκδρομή σε Κωνσταντινούπολη και Προύσα από το ΚΑΠΗ δήμου Χίου

Το ΚΑΠΗ δήμου Χίου προγραμματίζει πενθήμερη εκδρομή στην Κωνσταντινούπολη και Προύσα, από τις 22 έως τις 26 Μαΐου 2024.

Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην γραμματεία του ΚΑΠΗ και στα τηλέφωνα  22710 81474 και 22710 44395.

ΚΑΠΗ