Ποσό 10 εκατ. ευρώ για έργα διαχείρισης στερεών αποβλήτων

Τρεις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων για έργα διαχείρισης στερεών αποβλήτων, συνολικού προϋπολογισμού 10 εκατ. ευρώ, ενεργοποιήθηκαν με απόφαση της περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου κας Χριστιάνας Καλογήρου.

Η πρώτη πρόσκληση αφορά την «δημιουργία υποδομών για την πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων (πράσινα σημεία, γωνίες ανακύκλωσης)», προϋπολογισμού 5 εκατομμυρίων ευρώ. Η δράση αφορά την υποβολή προτάσεων για την δημιουργία της κατάλληλης κτιριακής υποδομής και προμήθειας εξοπλισμού για την λειτουργία κέντρων ανακύκλωσης, σταθερών και κινητών πράσινων σημείων, γωνιών ανακύκλωσης και εκπαίδευσης διαλογής στην πηγή, δηλαδή σε νοικοκυριά, επιχειρήσεις και χώρους εργασίας. Η πρόσκληση απευθύνεται στην Περιφέρεια και σε όλους τους δήμους του Βορείου Αιγαίου. Ο χρόνος υποβολής προτάσεων είναι από την 1η Οκτωβρίου 2018 έως τις 21 Δεκεμβρίου 2018.

Η δεύτερη πρόσκληση αφορά «δράσεις διαχείρισης στερεών αποβλήτων στο πλαίσιο ολοκληρωμένων χωρικών επενδύσεων (ΟΧΕ)», προϋπολογισμού 3 εκατομμυρίων ευρώ. Με την πρόσκληση καλούνται οι δήμοι Αγίου Ευστρατίου, Ικαρίας, Λήμνου, Οινουσσών, Φούρνων Κορσεών και Ψαρών, να υποβάλουν προτάσεις προκειμένου να ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν για δράσεις που αφορούν την αναβάθμιση της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων. Στόχος είναι να αυξηθούν τα ποσοστά κομποστοποίησης και ανακύκλωσης υλικών. Ο χρόνος υποβολής προτάσεων είναι από την 1η Οκτωβρίου 2018 έως τις 20 Νοεμβρίου 2018.

Η τρίτη πρόσκληση αφορά «δράσεις διαχείρισης στερεών αποβλήτων για την βιώσιμη ανάπτυξη», προϋπολογισμού 2 εκατομμυρίων ευρώ. Με την πρόσκληση καλούνται οι δήμοι Λέσβου και Χίου για την υποβολή προτάσεων έργων προκειμένου να ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν για:

  • Δημιουργία πράσινων σημείων και γωνιών ανακύκλωσης.
  • Προμήθεια εξοπλισμού για την προώθηση της οικιακής ή/και επιτόπιας κομποστοποίησης.
  • Λοιπές ενέργειες μείωσης των στερεών αποβλήτων.

Η χρόνος υποβολής προτάσεων είναι από την 1η Οκτωβρίου 2018 έως τις 23 Νοεμβρίου 2018.

Η περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου, δήλωσε σχετικά:

«Αξιοποιούμε τις δυνατότητες των ευρωπαϊκών προγραμμάτων της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και καλούμε τους αρμόδιους φορείς να υποβάλουν προτάσεις για τη χρηματοδότηση έργων συνολικού προϋπολογισμού 10 εκατομμυρίων ευρώ, ώστε να επιτύχουμε ορθολογικότερη διαχείριση των στερεών αποβλήτων.

Ο σεβασμός και η προστασία του περιβάλλοντος βελτιώνει την καθημερινότητα και την ποιότητα ζωής και θεμελιώνει προϋποθέσεις μακροχρόνιου οφέλους για το περιβάλλον.

Τα νησιά μας μπορούν να γίνουν πρότυπο διαχείρισης των απορριμμάτων, έτσι ώστε προστατεύοντας το φυσικό περιβάλλον αλλά και τη δημόσια υγεία να μετατρέψουμε σε συγκριτικό πλεονέκτημα για τον τόπο τα θέματα του περιβάλλοντος».

Απορρίμματαστερεά απόβλητα