Προσλήψεις 12 ατόμων από την εφορεία αρχαιοτήτων Χίου (προκήρυξη)

Προκηρύχθηκε από την εφορεία αρχαιοτήτων Χίου η πρόσληψη 12 ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων (βλ. κατωτέρω) για το έργο της αποκάλυψης και ανάδειξης του αρχαιολογικού χώρου Αγίου Ισιδώρου πόλης Χίου, στην περιοχή της Λέτσαινας.

Το συγκεκριμένο έργο αφορά εργασίες αποκάλυψης των ερειπίων παλαιότερων φάσεων του ναού δια της ανασκαφικής μεθόδου, εκπόνηση μελέτης ανάδειξης των αποκαλυφθέντων ερειπίων και μετατροπή του λιθόκτιστου «κελιού» που βρισκόταν στον χώρο σε φυλακείο.

Οι προσλήψεις θα γίνουν με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και συγκεκριμένα οκτώ μηνών από την υπογραφή της σύμβασης.

Η υποβολή αιτήσεων μπορεί να γίνει έως τις 21 Μαρτίου 2024 ηλεκτρονικά στην διεύθυνση efachi@culture.gr., είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της εφορείας αρχαιοτήτων Χίου (Ναυάρχου Νικοδήμου 1 Άγιος Γεώργιος – Κάστρο Χίου, 82 131 Χίος).

Ακολουθεί η προκήρυξη

isidoros_agios
Άγιος Ισίδωροςεφορεία αρχαιοτήτων Χίου