Προσοχή στον δρόμο της Κώμης

Την Τρίτη 4 Ιουνίου 2024 , στο πλαίσιο εκτέλεσης του δημοτικού έργου: «Εργασίες συντήρησης οδού Κώμης-Λιλικά» θα εκτελούνται εργασίες στην οδό Κώμης -Λιλικά και συγκεκριμένα από την οικία Κτιστάκη προς τον Αι Γιάννη Λιλικά με την τοποθέτηση κατάλληλης εργοταξιακής σήμανσης και περίφραξης.

Για λόγους ασφαλείας, οι οδηγοί που κινούνται στην περιοχή να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν την εργοταξιακή σήμανση και τις οδηγίες του προσωπικού που θα εκτελεί τις εργασίες.

έργαΚώμη