Προθεσμία έως 10 Μαΐου για άδειες οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλων

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για χορήγηση νέων αδειών φύτευσης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλων είναι έως τις 10 Μαΐου 2020, όπως ανακοινώθηκε από την διεύθυνση αγροτικής οικονομίας και κτηνιατρικής της Π.Ε. Χίου.

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν την χορήγηση αδειών νέας φύτευσης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου 2020, υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση μέσω των ψηφιακών υπηρεσιών της ιστοσελίδας του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (www.minagric.gr) έως και την 10η Μαίου 2020. Η αίτηση γίνεται αποδεκτή όταν σε αυτή επισυνάπτονται ηλεκτρονικά όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ικανοποίηση των κριτηρίων επιλεξιμότητας.

Επισημαίνεται ότι οι νέες φυτεύσεις, δεν ενισχύονται οικονομικά μέσω του προγράμματος αναδιάρθρωσης και μετατροπής αμπελώνων.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί μπορούν να απευθύνονται στην διεύθυνση αγροτικής οικονομίας και κτηνιατρικής της Π.Ε Χίου (κα Ευθυμία Κουκούλη, τηλέφωνο: 22713 53336 και e-mail: e.koukouli@2539.syzefxis.gov.gr).

αμπέλιαμπέλιαοινοποιήσιμα σταφύλια