Ρυθμίστηκαν τα χρέη και παίρνει ανάσα η ΔΕΥΑΧ

Απέδωσαν οι πιέσεις, τα παρακάλια και το τρέξιμο και επιτέλους μπορεί να ανασάνει η ΔΕΥΑΧ, που είχε πνιγεί υπό το βάρος των ληξιπρόθεσμών οφειλών και είχαν κατασχεθεί οι τραπεζικοί της λογαριασμοί.

Η περιβόητη κοινή υπουργική απόφαση, που ρυθμίζει το θέμα με τις ανεξόφλητες οφειλές της ΔΕΥΑΧ από το συναφθέν δάνειο της επιχείρησης με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, υπεγράφη από τους υφυπουργό Εσωτερικών κ. Γιάννη Μπαλάφα και τους αναπληρωτές υπουργούς Οικονομικών κ.κ. Τρύφωνα Αλεξιάδη και Γιώργο Χουλιαράκη και δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 2471/ Β΄/17.11.2015).

Σύμφωνα με την απόφαση, ρυθμίζονται οι ανεξόφλητες οφειλές της ΔΕΥΑΧ, που έχουν βεβαιωθεί στην ΔΟΥ Χίου, ενώ για το διάστημα από 1.1.2011 έως την έναρξη ισχύος του Ν. 4316/2014 απαλλάσσονται από κάθε είδους πρόστιμα και προσαυξήσεις οι οφειλές που είχαν καταστεί ληξιπρόθεσμες.

Η ρύθμιση των οφειλών γίνεται για χρονικό διάστημα 30 ετών, με ισόποσες εξαμηνιαίες δόσεις η πρώτη των οποίων θα καταβληθεί την 31η Δεκεμβρίου 2015.

Το συνολικό ρυθμιζόμενο ποσό της ανεξόφλητης βασικής οφειλής ανέρχεται σε 5.465.004,12 ευρώ.

Κατωτέρω ο πίνακας με τις ρυθμιζόμενες οφειλές της ΔΕΥΑΧ έως το έτος 2045.

ΔΕΥΑΧ