Στην Φινλανδία το 11ο δημοτικό σχολείο

Στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus+ με τίτλο < On a Journey with the ARTist> , αντιπροσωπεία του 11ου δημοτικού σχολείου ( Λάρδα Στέλλα – εκπαιδευτικός αγγλικής γλώσσας και συντονίστρια του προγράμματος, Αμέντα Λεμονιά – δασκάλα , Αμέντα Στέλλα – δασκάλα και Μαθιούδη Αγγελική- δασκάλα) επισκέφτηκε το σχολείο Muuruvesi Koulu στην περιφέρεια Kuopio της Φινλανδίας.
Η συνάντηση έδωσε την ευκαιρία στους εκπαιδευτικούς να γνωρίσουν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της περιοχής, να δουν και να υιοθετήσουν καλές πρακτικές, στους συντονιστές να αξιολογήσουν την πορεία της συνεργασίας και να προγραμματίσουν τις επόμενες εργασίες, αλλά και σε όλους τους συμμετέχοντες να γνωρίσουν ένα διαφορετικό τρόπο ζωής και πολιτισμού. Μεταφέραμε τις εμπειρίες μας στους μαθητές και στους συναδέλφους μας.
Τα στοιχεία που οι ίδιοι οι Φινλανδοί θεωρούν ότι καθιστούν επιτυχημένο το εκπαιδευτικό τους σύστημα είναι:
Α) το επάγγελμα του εκπαιδευτικού είναι ένα από τα δημοφιλέστερα
Β) δεν γίνονται επιθεωρήσεις
Γ) δεν υπάρχουν εθνικές εξετάσεις
Δ) δεν γίνεται αξιολόγηση εκπαιδευτικών
Ε) οι εκπαιδευτικοί νιώθουν ότι η κοινωνία τους εκτιμά
Ζ ) σύντομες σχολικές ημέρες (οι μαθητές αποχωρούν στις 14:15 –μισή ώρα για γεύμα και μεγάλα διαλείμματα)
Η) λίγες εργασίες στο σπίτι
Θ) πολλές διδακτικές ώρες για τέχνες, μουσική και φυσικές δραστηριότητες.

11ο Δημοτικό Σχολείο ΧίουErasmus+