Συγκροτήθηκε συμβούλιο έρευνας και καινοτομίας, για την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Συγκροτήθηκε από την περιφέρεια Βορείου Αιγαίου το περιφερειακό επιστημονικό συμβούλιο έρευνας και καινοτομίας (ΠΣΕΚ), έργο του οποίου θα είναι η παρακολούθηση των έργων και προγραμμάτων που εντάσσονται στο ΕΣΠΑ και τα οποία θα έχουν ερευνητικό και καινοτομικό χαρακτήρα.

Το Συμβούλιο, όπως ο Ν. 4310/2014 και ειδικότερα το άρθρο 10 αυτού ορίζει, αποτελείται από τρεις καθηγητές ΑΕΙ και τέσσερα μέλη που προέρχονται από τους παραγωγικούς τομείς, τον επιχειρηματικό χώρο και την τοπική αυτοδιοίκηση, που έχουν εμπειρία σε θέματα έρευνας και καινοτομίας.

Το ΠΣΕΚ συγκροτήθηκε μετά από σχετική προκήρυξη – πρόσκληση κατάθεσης υποψηφιοτήτων και η τελική εισήγηση έγινε από ειδική προς τούτο συγκροτηθείσα τριμελή επιστημονική επιτροπή. Η θητεία των μελών του ΠΣΕΚ είναι τετραετής.

Από τη Χίο συμμετέχουν οι κ.κ. Γιάννης Μαλαφής και Ηλίας Σμυρνιούδης. Η πλήρης σύνθεση του ΠΣΕΚ είναι η ακόλουθη:

1) Νικόλαος Ζούρος, καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου, διευθυντής του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου.

2) Ιωάννης Ματσίνος, αναπληρωτής καθηγητής του Τμήματος Περιβάλλοντος Πανεπιστημίου Αιγαίου.

3) Ιωάννης Σπιλάνης, αναπληρωτής καθηγητής του Τμήματος Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

4) Αχιλλέας Μητσός, οικονομολόγος, πρώην γενικός γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας του υπουργείου Παιδείας.

5) Ιωάννης Μαλαφής, με 20ετή εμπειρία στην τοπική αυτοδιοίκηση Α΄ και Β΄ βαθμού, κάτοχος διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, γιατρός.

6) Ηλίας Σμυρνιούδης, διευθυντής Έρευνας και Ανάπτυξης Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών Χίου, γεωπόνος.

7) Μαρούσα Τσαχάκη, επιστημονικός σύμβουλος εταιρειών τροφίμων και ποτών, ερευνήτρια, οινολόγος.

έρευνακαινοτομίαΠΣΕΚ