Τελευταία προθεσμία πριν την έκπτωση στον εργολάβο της οδού Χρήστου

Ειδική πρόσκληση απέστειλε η τεχνική υπηρεσία του δήμου Χίου στον εργολάβο που έχει αναλάβει την κατασκευή της οδού Χρήστου, στην περιοχή του αεροδρομίου της Χίου, έργο που ουσιαστικά έχει εγκαταλείψει εδώ και καιρό.

Η πρόσκληση αυτή είναι η τελευταία «προειδοποιητική βολή» προς την εταιρεία ΟΔΕΥΣΗ Α.Ε. που έχει αναλάβει το έργο πριν την κίνηση των τυπικών διαδικασιών για την έκπτωσή της από το έργο.

Η τεχνική υπηρεσία του δήμου Χίου θέτει στον εργολάβο προθεσμία τριάντα ημερών, περίπου έως το τέλος Αυγούστου και τον καλεί μέσα στο διάστημα αυτό να εκτελέσει συγκεκριμένο και μετρήσιμο έργο από την συνολική εργολαβία.

Να υπενθυμίσουμε ότι η εταιρεία έχει κατασκευάσει μικρό μόνον μέρος του έργου κι έχει εγκαταλείψει το εργοτάξιο πριν από το Πάσχα, ουδέποτε δε επανήλθε για την συνέχιση των εργασιών, παρά τις συνεχείς ειδοποιήσεις και οχλήσεις της τεχνικής υπηρεσίας του δήμου Χίου.

Αν και αυτή η τελευταία ειδική πρόσκληση παρέλθει χωρίς αποτέλεσμα, δηλαδή ο εργολάβος δεν επιδείξει καλή διάθεση και δεν εκτελέσει έργο, τότε φαίνεται ότι δεν θα υπάρχει για τον δήμο Χίου άλλη επιλογή παρά να κινηθούν οι διαδικασίες για την κήρυξή του ως εκπτώτου.

Η σύμβαση με την εταιρεία ΟΔΕΥΣΗ Α.Ε., που αφορά την επέκταση της οδού Χρήστου στην δυτική πλευρά του αεροδρομίου έως την Φάρκαινα, υπεγράφη στις 21 Ιουνίου 2018, με συμβατική προθεσμία ολοκλήρωσης του έργου 14 μήνες (τον Αύγουστο 2019).

εργοτάξιο Χρήστουοδός ΧρήστουΧρήστου