Τι προτείνει ο Γιάννης Μακριδάκης για την αξιοποίηση των νερόμυλων

Προτάσεις για την συντήρηση, διατήρηση και αξιοποίηση των νερόμυλων κυρίως της Βόρειας Χίου διατυπώνει ο συγγραφέας κ. Γιάννης Μακριδάκης, σημειώνοντας τα ακόλουθα:

Ένα από τα τεράστιας σπουδαιότητας αρχιτεκτονικά, “βιομηχανικά” και ανθρωπολογικά μνημεία του νησιού μας, που παραμένει στην αφάνεια και στην φθορά του χρόνου είναι το σύστημα των διάσπαρτων στις λαγκαδιές της Βόρειας Χίου, κυρίως, νερόμυλων.

Μετά τους ανεμόμυλους και τις βίγλες είναι νομίζω η σειρά των γοητευτικών νερόμυλων να αναδειχθούν, να σωθούν από την κατάρρευση και να αποτελέσουν πόλο έλξης, αλλά και σταθμούς αναπνοής και μάθησης για τους πεζοπόρους της χιώτικης υπαίθρου.

Ενδεικτικά, θα αναφέρω τους πλέον καλοδιατηρημένους νερόμυλους: του Χειλά και του Τσακίρη στο Λιτάρι της Πυραμάς, του Αλούρδα στον Άγριο Ποταμό στις Αμάδες, του Τσουκαλά στην Παρπαρια, τον νερόμυλο με την όρθια φτερωτή στο Δελφίνι της Λαγκάδας. 

Η ενδεχόμενη ενασχόληση του δήμου ή της περιφέρειας με τα μνημεία αυτά προϋποθέτει φυσικά την συνεννόηση των αρχών με τους ιδιοκτήτες, οι οποίοι θα μπορούσαν να παραχωρήσουν την χρήση και την κυριότητα των νερόμυλων για κάποια χρόνια στην αυτοδιοίκηση με αντάλλαγμα την επισκευή και αναπαλαίωσή τους.

Θα πρότεινα, επίσης, στον Σύλλογο Φίλοι των Μονοπατιών να διοργανώσουμε κάποιες μικρές ενημερωτικές πεζοπορίες στους νερόμυλους τώρα την άνοιξη και να προσκαλέσουμε σε αυτές τους πολιτικούς και τουριστικούς φορείς και πρόσωπα του νησιού μας.

Φωτό Γιάννης Μακριδάκης

Γιάννης Μακριδάκηςνερόμυλοι
Comments (0)
Add Comment