Βελτίωση αγροτικών δρόμων της βόρειας Χίου

Με το ποσό των 100.000 ευρώ επιχειρεί ο δήμος Χίου να φέρει σε μια υποφερτή κατάσταση το αγροτικό οδικό δίκτυο της βόρειας Χίου και ειδικότερα στις δημοτικές ενότητες Ομηρούπολης, Αμανής και Καρδαμύλων.

Πρόκειται για έργα συντήρησης και βελτίωσης του οδικού δικτύου και κυρίως για αποκαταστάσεις ζημιών σε τσιμεντοστρώσεις και τεχνικά, για νέες τσιμεντοστρώσεις τμημάτων του δικτύου, νέα τεχνικά έργα, τοίχους αντιστήριξης κ.λπ.

Το συγκεκριμένο έργο είναι ανεξάρτητο από τα έργα συντήρησης, που εκτελούνται αυτή την περίοδο από τον δήμο Χίου και αφορούν την αποκατάσταση ζημιών του αγροτικού οδικού δικτύου από το ισχυρό κύμα κακοκαιρίας του χειμώνα.

Το έργο θα συζητηθεί το μεσημέρι της Δευτέρας στην οικονομική επιτροπή, προκειμένου εν συνεχεία να προκηρυχθεί ο διαγωνισμός.

Η συνολική προθεσμία περάτωσης του έργου είναι 240 ημερολογιακές ημέρες από την πρωτοκόλληση της σύμβασης και η χρηματοδότησή του προέρχεται από πόρους ΣΑΤΑ με πίστωση για το έτος 2015 75.000 ευρώ.

Οι εργασίες ανά δημοτική ενότητα

Αναλυτικά, θα γίνουν οι εξής εργασίες ανά δημοτική ενότητα:

Δ.Ε. Αμανής

Τ.Κ. Βολισσού

– Διαμόρφωση του καταστρώματος της οδού (ισοπέδωση με διαμορφωτήρα) με χρήση μηχανικών μέσων συνολικού μήκους 3 χλμ.

– Τσιμεντοστρώσεις με σκυρόδεμα C16/20 στην περιοχή Κεφάλα μήκους 30 μ. και μέσου πλάτους 4 μ. και στην περιοχή Πλάκες (πλησίον οικίας Παπαλιού) μήκους 50 μ. και μέσου πλάτους 4 μ.

Τ.Κ. Ν. Ποταμιάς

Διαμόρφωση του καταστρώματος της οδού (ισοπέδωση με διαμορφωτήρα) με χρήση μηχανικών μέσων συνολικού μήκους 2 χλμ.

Τ.Κ. Νενητουρίων

Κατασκευή κιβωτοειδούς οχετού από οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25 στον αγροτικό δρόμο που οδηγεί στον Ι.Ν. Ευαγγελίστριας.

Τ.Κ. Λεπτοπόδων

– Αποκατάσταση τοιχίου αντιστήριξης από οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25, μήκους 15 μ. και μέσου ύψους 1 μ. στα Αγιάσματα (πλησίον οικίας Ν. Φασόλα).

– Αποκατάσταση ενός τμήματος τσιμεντοστρωμένης οδού με σκυρόδεμα C16/20 αφού προηγηθεί καθαίρεση του παλαιού σκυροδέματος και χειρόθετη λιθοπλήρωση, μήκους 12 μ. και πλάτους 1,5 μ. στα Αγιάσματα πλησίον της παραλίας.

Δ.Ε. Καρδαμύλων

Δ.Κ. Καρδαμύλων

– Αποκατάσταση ενός τμήματος τσιμεντοστρωμένης οδού με σκυρόδεμα C16/20 αφού προηγηθεί καθαίρεση του παλαιού σκυροδέματος και χειρόθετη λιθοπλήρωση, συνολικού μήκους 29 μ. και μέσου πλάτους 5,50 μ. στην περιοχή Κόφινας, στον δρόμο προς Βλυχάδα.

– Τσιμεντοστρώσεις με σκυρόδεμα C16/20 στην περιοχή Πυργιά μήκους 40 μ. και μέσου πλάτους 4 μ. και στην περιοχή Άνω Καρδάμυλα (πλησίον Νεκροταφείου Αγ. Γεωργίου)) μήκους 30 μ. και μέσου πλάτους 4 μ.

– Ενίσχυση του ακρόβαθρου στο γεφύρι Καρρά με οπλισμένο σκυρόδεμα C 20/25

Τ.Κ. Καμπιών

Αποκατάσταση λιθόδμητου τοίχου αντιστήριξης μήκους 6 μ. και ύψους ανωδομής 2 μ. πλησίον της εισόδου του χωριού.

Τ.Κ. Αμάδων

Αποκατάσταση λιθόδμητου τοίχου αντιστήριξης μήκους 6 μ. και ύψους ανωδομής 3 μ. στην περιοχή κάτω Ράχη.

Τ.Κ. Πιτυούς

Αποκατάσταση λιθόδμητου τοίχου αντιστήριξης συνολικού μήκους 22 μ. και ύψους ανωδομής 1,50 μ. πλησίον του χώρου στάθμευσης του σχολείου.

Δ.Ε. Ομηρούπολης

Δ.Κ. Λαγκάδας

– Τσιμεντόστρωση με σκυρόδεμα C16/20 μήκους 100μ και μέσου πλάτους 4,5 μ. στον δρόμο που οδηγεί από κόμβο περιφερειακού προς περιοχή Γυβάρι.

– Κατασκευή τοιχίου ποδός από οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25, μήκους 15 μ. και ύψους ανωδομής 2 μ. στην περιοχή Αγρελωπό.

– Κατασκευή δύο τεχνικών απορροής ομβρίων από σκυρόδεμα C20/25 στον δρόμο από κόμβο περιφερειακού προς Κυδιάντα, σε σημεία που θα υποδειχθούν με ευθύνη του επιβλέποντα.

– Κατασκευή ενός τεχνικού απορροής ομβρίων από σκυρόδεμα C20/25 στον δρόμο από Αγρελωπό προς Κυδιάντα.

Τ.Κ. Συκιάδας

Τσιμεντοστρώσεις με σκυρόδεμα C16/20 στην περιοχή Άσπρη πέτρα μήκους 30 μ. και μέσου πλάτους 3,50μ και διαπλάτυνση της υφιστάμενης τσιμεντόστρωσης μήκους 60 μ. και πλάτους 2 μ.

Τ.Κ. Σιδηρούντας

Διαμόρφωση του καταστρώματος της οδού (ισοπέδωση με διαμορφωτήρα) με χρήση μηχανικών μέσων συνολικού μήκους 3 χλμ.

Τ.Κ. Αυγωνύμων

Διαμόρφωση του καταστρώματος της οδού (ισοπέδωση με διαμορφωτήρα) με χρήση μηχανικών μέσων συνολικού μήκους 3 χλμ.

Τ.Κ. Αναβάτου

Διαμόρφωση του καταστρώματος της οδού (ισοπέδωση με διαμορφωτήρα) με χρήση μηχανικών μέσων συνολικού μήκους 2 χλμ.

αγροτικοί δρόμοι