Αναδείξτε την πλατεία του Κάστρου

Πρόταση για την ανάδειξη της πλατείας του κάστρου καταθέτει μέσω άρθρου στην ιστοσελίδα της η εθελοντική ομάδα δράσης, “Το κάστρο της Χίου, Ένας χαμένος Παράδεισος”.

Πρόταση ανάδειξης της πλατείας του Κάστρου με βάση τη φυσιογνωμία της

- Advertisement -

- Advertisement -

Σχόλια