Αναγκαστικές απαλλοτριώσεις σε Παρθένη, οδό Αγίας Ειρήνης και Ευρετή

Την κήρυξη αναγκαστικών απαλλοτριώσεων ανακοίνωσε ο δήμος Χίου, για τη εκτέλεση τεχνικών έργων στις περιοχές του Παρθένη, της οδού Αγίας Ειρήνης και της Ευρετής.

Συγκεκριμένα:

Απαλλοτρίωση Παρθένης

Αναγκαστική απαλλοτρίωση για την διαπλάτυνση της οδού Τσαπέλα Γεώργιου και την κατασκευή παρόχθιας οδού για την σύνδεσή της με την οδό Παπαγιάννη Γκιάλα.

Η απαλλοτριωτέα έκταση βρίσκεται στην περιοχή χείμαρρου Παρθένη συνολικής επιφάνειας 820,00 τ.μ. και οροθετείται δυτικά από την συμβολή της οδού Τσαπέλα με την οδό Καραμανή και ανατολικά έως την οδό Παπαγιάννη Γκιάλα. Σχέδιο που προσδιορίζει την απαλλοτριωτέα έκταση ως προς τα όριά της έχει αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων στο ισόγειο του δημαρχείου στην οδό Δημοκρατίας 2.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να προβούν σε προσφορά ή υπόδειξη κατάλληλων για τον προαναφερθέντα σκοπό της απαλλοτρίωσης ακινήτων, καθώς και για περαιτέρω ενέργειές τους.

Απαλλοτρίωση οδού Αγίας Ειρήνης

Αναγκαστική απαλλοτρίωση για την κατασκευή της οδού Αγ. Ειρήνης.

Η απαλλοτριωτέα έκταση βρίσκεται στην περιοχή «Ταμπάκικα», συνολικής επιφάνειας 4007,82 τμ τ.μ. και οροθετείται δυτικά από την οδό Ραμνης και ανατολικά την οδό Καλουτά.

Σχέδιο που προσδιορίζει την απαλλοτριωτέα έκταση ως προς τα όρια της έχει αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων στο ισόγειο του Δημαρχείου στην οδό Δημοκρατίας 2.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να προβούν σε προσφορά ή υπόδειξη κατάλληλων για τον προαναφερθέντα σκοπό της απαλλοτρίωσης ακινήτων, καθώς και για περαιτέρω ενέργειές τους.

Απαλλοτρίωση στην Ευρετή

Αναγκαστική απαλλοτρίωση για την κατασκευή μικρού ανασχετικού φράγματος στην θέση ρέματος “Σκύλλας”.

Η απαλλοτριωτέα έκταση βρίσκεται στην περιοχή Ευρετής συνολικής επιφάνειας 4.700,00 τ.μ. και οροθετείται δυτικά της δημοτικής οδού Γεωργίου Παπανδρέου και περίπου 50 μ. πριν την συμβολή της με την δημοτική οδό Αγ. Ειρήνης Ευρετής.

Σχέδιο που προσδιορίζει την απαλλοτριωτέα έκταση ως προς τα όρια της έχει αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων στο ισόγειο του δημαρχείου στην οδό Δημοκρατίας 2.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να προβούν σε προσφορά ή υπόδειξη κατάλληλων για τον προαναφερθέντα σκοπό της απαλλοτρίωσης ακινήτων, καθώς και για περαιτέρω ενέργειές τους.

Σχόλια
WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com