Αναγνώριση τίτλων σπουδών ομογενειακών σχολείων της Κωνσταντινούπολης

Το θέμα της αναγνώρισης των τίτλων σπουδών των ομογενειακών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων που λειτουργούν στην Κωνσταντινούπολη έθεσε ο βουλευτής Χίου του ΣΥΡΙΖΑ κ. Ανδρέας Μιχαηλίδης, κατά την πρόσφατη συνεδρίαση της ειδικής μόνιμης επιτροπής ελληνισμού της διασποράς της Βουλής.

Σύμφωνα με την ανακοίνωσή του «ενημέρωσε την επιτροπή για το μείζον πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι απόφοιτοι των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κατά την διαδικασία της αναγνώρισής τους στην Ελλάδα. Τονίστηκε η μεγάλη σημασία που έχει για την ομογένεια της Κωνσταντινούπολης η απρόσκοπτη και άμεση αναγνώριση των τίτλων αυτών στην Ελλάδα».

Ο κ. Μιχαηλίδης διατύπωσε την πρόταση για την δημιουργία ειδικής διακομματικής ομάδας εντός της επιτροπής, η οποία θα μελετήσει το όλο ζήτημα, θα γίνει διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους και θα διατυπώσει εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος πρόταση για νομοθετική και οριστική λύση του ζητήματος

Η πρόταση έγινε καταρχήν δεκτή από τον πρόεδρο της επιτροπής κ. Αναστασιάδη και αναμένεται η επεξεργασία του ζητήματος αυτού το προσεχές διάστημα.

- Advertisement -

- Advertisement -

Σχόλια