Αναλυτής Rotem Sigma στο Σκυλίτσειο

Στη δωρεά ενός αναλυτή Rotem Sigma στο Σκυλίστειο προχώρησε η Λονδίνειος Επιτροπή. Ο αναλυτής είναι ένα μηχάνημα που βοηθά στη διαχείριση των αιμοραγιών στα χειρουργεια. Χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση κλινικά σημαντικών αιμορραγικών καταστάσεων σε καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις και μεταμόσχευση ήπατος, και παρέχουν σαφείς πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο, βοηθώντας τους κλινικούς ιατρούς να βελτιστοποιήσουν την αιμόσταση ελαχιστοποιώντας την απώλεια αίματος

“Η συνεισφορά αυτή συμβάλλει στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας, περιφρουρώντας το αίσθημα ασφάλειας των συμπολιτών μας”, αναφέρει ανακοίνωση του Σκυλίτσειου.