Αναπληρωτές εκπαιδευτικούς ωρομίσθιους ή μειωμένου ωραρίου θα προσλάβει ο Τσάκος

Προσωρινούς αναπληρωτές καθηγητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με μειωμένο ωράριο προτίθεται να προσλάβει η αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία «Τσάκος Ελληνικά Εκπαιδευτήρια Ναυτικών Σπουδών» για τις ανάγκες του ναυτικού ΕΠΑΛ, που θα λειτουργήσει στη Χίο, το προσεχές εκπαιδευτικό έτος 2018-2019.

Ειδικότερα, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ01 (θεολόγοι), ΠΕ02 (φιλόλογοι), ΠΕ03 (μαθηματικοί), ΠΕ04 (φυσικών επιστημών), ΠΕ06 (αγγλικής), ΠΕ11 (φυσικής αγωγής), ΠΕ78 (κοινωνικών επιστημών), ΠΕ82 (μηχανολόγοι), ΠΕ86 (πληροφορικής) να υποβάλουν   αίτηση για πρόσληψη με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ), ως προσωρινοί αναπληρωτές καθηγητές μειωμένου ωραρίου ή ωρομίσθιοι.

Η αίτηση υποβάλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] µε την ένδειξη «Αίτηση πρόσληψης για τον εκπαιδευτικό κλάδο ΠΕ…..» συμπληρώνοντας αντίστοιχα τον κλάδο του κάθε ενδιαφερομένου/ης, από την ημερομηνία δημοσίευσης έως και 3 Αυγούστου 2018. Η αίτηση είναι απαραίτητο να συνοδεύεται από όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης μπορείτε να το βρείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://teenschool.gr.

Σχόλια
WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com