Αναρτήθηκαν οι οριστικοί πίνακες για 8.933 προσλήψεις στους δήμους

Αναρτήθηκαν σήμερα, Δευτέρα 13 Μαΐου 2019, στη, διαδικτυακή πύλη του ΟΑΕΔ www.oaed.gr, ο οριστικός πίνακας κατάταξης ανέργων και ο οριστικός πίνακας αποκλειομένων, για την πρόσληψη μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα 8.933 ατόμων, συμπεριλαμβανομένης και της κατάρτισης, σε 56 δήμους και 37 υπηρεσίες του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας / φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών.

Υπενθυμίζεται ότι στον δήμο Χίου προσλαμβάνονται 160 άτομα, εκ των οποίων οι 100 στον τομέα της καθαριότητας.

Ο οριστικός πίνακας περιλαμβάνει τους ωφελούμενους εγγεγραμμένους στα μητρώα ανέργων του Οργανισμού, ηλικίας 18 ετών και άνω, που θα εργαστούν για χρονικό διάστημα οκτώ μηνών με πλήρη απασχόληση και ασφάλιση.

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για την ηλεκτρονική τους αίτηση και τη μοριοδότησή τους με τους ακόλουθους τρόπους:

  • Από το μητρώο τους μέσω του e-Services IIS στην καρτέλα της αντίστοιχης αίτησής τους.
  • Από τους πίνακες κατάταξης με τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησής τους και σε περίπτωση αποκλεισμού τους, για το λόγο που αποκλείστηκαν, από τον πίνακα αποκλειομένων .

Οι άνεργοι που έχουν επιλεγεί για τοποθέτηση ως επιτυχόντες καλούνται, εντός προθεσμίας πέντε εργάσιμων ημερών από την ενημέρωσή τους, να προσέλθουν στην αρμόδια υπηρεσία (ΚΠΑ2), όπου είναι εγγεγραμμένοι ως άνεργοι, προκειμένου να παραλάβουν συστατικό σημείωμα για την υπόδειξή τους στους επιβλέποντες φορείς.

- Advertisement -

- Advertisement -

Σχόλια