Αναρτήθηκαν οι πίνακες δικαιούχων έκπτωσης σε λογαριασμούς ρεύματος λόγω ΑΠΕ

Το ειδικό τέλος 1% ανανεώσιμων πηγών ενέργειας υπέρ κοινοτήτων, όπου λειτουργούν μονάδες ΑΠΕ, για τα έτη 2015-2019, έχει αναρτήσει στην ιστοσελίδα του ο ΔΕΔΔΗΕ στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://apps.deddie.gr/OnePerCentReturnsRES/pages/index.html

Στην συγκεκριμένη διεύθυνση έχει αναρτηθεί ο πίνακας με τους αριθμούς παροχής των δικαιούχων οικιακών καταναλωτών ανά κοινότητα και ΟΤΑ Α΄ βαθμού.

Στις περιπτώσεις ενεργών παροχών, οι αριθμοί των οποίων δεν συμπεριλαμβάνονται στους πίνακες που αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ΔΕΔΔΗΕ, οι δικαιούχοι οικιακοί καταναλωτές μπορούν να υποβάλλουν στον δήμο Χίου, εντός ενός μηνός από την ημερομηνία ανάρτησης των πινάκων, αίτηση για έκδοση βεβαίωσης ότι είναι δικαιούχοι, παρέχοντας παράλληλα εξουσιοδότηση στο δήμο Χίου να αποστείλει στον ΔΕΔΔΗΕ τις σχετικές βεβαιώσεις.

Οι βεβαιώσεις αυτές θα διαβιβαστούν από τον δήμο στον ΔΕΔΔΗΕ τις ανωτέρω βεβαιώσεις μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης epimerismos_telous_ape_2020@deddie.gr, μέχρι και την 11η Δεκεμβρίου 2020. Μετά την ημερομηνία αυτή, η παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση θα απενεργοποιηθεί.

Κατόπιν τούτου, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν τις αιτήσεις τους στον δήμο Χίου για έκδοση βεβαίωσης μέχρι και την Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου 2020.

Η αναφερόμενη διαδικασία αφορά δικαιούχους στις τοπικές κοινότητες Βροντάδου, Κεράμου, Μελανειούς, Μεστών και Χαλάνδρων.