Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες για το πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας

Οι προσωρινοί πίνακες του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας για τις 19.101 θέσεις πλήρους απασχόλησης σε επιβλέποντες φορείς αναρτήθηκαν την Τρίτη, 6 Οκτωβρίου 2015, στην διαδικτυακή πύλη του ΟΑΕΔ και από την Τετάρτη αρχίζει η προθεσμία υποβολής ενστάσεων.

Να υπενθυμίσουμε ότι για τον νομό Χίου προβλέπεται η πρόσληψη 113 ατόμων σε διάφορους φορείς (πατήστε εδώ).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.oaed.gr στην ενότητα ηλεκτρονικές υπηρεσίες / προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα 2015:

1. Τον προσωρινό πίνακα του προγράμματος, ο οποίος περιλαμβάνει τους ωφελούμενους εγγεγραμμένους στα μητρώα ανέργων του Οργανισμού, ηλικίας 18 ετών και άνω, που θα εργαστούν για 5 μήνες με πλήρη απασχόληση και ασφάλιση στους επιβλέποντες φορείς.

2. Τον πίνακας αποκλειομένων στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος.

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να αναζητήσουν με τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης α) τη σειρά κατάταξής τους στον πίνακα κατάταξης ανέργων, ή  β) σε περίπτωση αποκλεισμού τους στον πίνακα αποκλειομένων, το λόγο για τον οποίο αποκλείστηκαν.

Τυχόν αιτιολογημένες ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων των ανωτέρω πινάκων μπορούν να υποβληθούν εντός τριών εργάσιμων ημερών από την επομένη της έκδοσης των προσωρινών αποτελεσμάτων, δηλαδή από την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου και 8 το πρωί έως και την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στις 12 το μεσημέρι, αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο από τους πιστοποιημένους χρήστες της διαδικτυακής πύλης του Οργανισμού, με τη χρήση των κωδικών πρόσβασης (ονομασία χρήστη και συνθηματικό).

Οι ενιστάμενοι υποβάλλουν τα τυχόν απαραίτητα δικαιολογητικά είτε α) ηλεκτρονικά, επισυνάπτοντάς τα κατά την υποβολή της ηλεκτρονικής ένστασης είτε β) καταθέτοντάς τα στα αρμόδια ΚΠΑ2 μέχρι τις 15:00 το μεσημέρι της Παρασκευής 9 Οκτωβρίου προκειμένου να επισυναφθούν από τους αρμόδιους υπαλλήλους των ΚΠΑ2 στην ηλεκτρονική ένσταση τους συνοδευόμενα με τυχόν σημειώσεις της αρμόδιας Υπηρεσίας (ΚΠΑ2), σύμφωνα με την οριζόμενη διαδικασία στη Δημόσια Πρόσκληση Νο 5/2015.