Αναρτήθηκε ο πίνακας προσλήψεων της κοινωφελούς εργασίας

Ο οριστικός πίνακας κατάταξης ανέργων που προσλαμβάνονται για τις 19.101 θέσεις πλήρους απασχόλησης στα προγράμματα κοινωφελούς εργασίας, αναρτήθηκε την Παρασκευή, 27 Νοεμβρίου 2015, στον διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ, στην ενότητα ηλεκτρονικές υπηρεσίες / προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα 2015.

Ο ΟΑΕΔ με ανακοίνωσή του καλεί τους επιλεγέντες να προσέλθουν – εντός προθεσμίας πέντε εργάσιμων ημερών από την ενημέρωσή τους – στις Υπηρεσίες του Οργανισμού (ΚΠΑ2) στις οποίες ανήκει ο επιβλέπων φορέας ή η υπηρεσία τοποθέτησής τους, προκειμένου να παραλάβουν συστατικό σημείωμα υπόδειξης και να παρουσιαστούν στους επιβλέποντες φορείς ή στις υπηρεσίες τοποθέτησής τους.

Για τη διαδικασία υπόδειξης και την προσκόμιση των σχετικών δικαιολογητικών στους επιβλέποντες φορείς οι ωφελούμενοι άνεργοι μπορούν να ενημερωθούν από τον  διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ.

Οι 113 θέσεις εργασίας στη Χίο

Αναλυτικά, σύμφωνα με την αρχική προκήρυξη του προγράμματος, οι θέσεις που προβλέπονται για τον νομό Χίου, είναι – ανά φορέα και ειδικότητα – οι ακόλουθες (σε παρένθεση το επίπεδο εκπαίδευσης, Υ.Ε. / υποχρεωτικής εκπαίδευσης, Δ.Ε. / δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Τ.Ε. / τεχνολογικής εκπαίδευσης και Π.Ε. / πανεπιστημιακής εκπαίδευσης):

Περιφέρεια Β. Αιγαίου / Π.Ε. Χίου

1 οδηγών Γ΄ κατηγορίας (Δ.Ε.)

2 δασοπόνων (Τ.Ε.).

Ένωση Περιφερειών Ελλάδος / Π.Ε. Χίου

9 διοικητικού – λογιστικού (Δ.Ε.)

3 διοικητικού – οικονομικού (Δ.Ε.)

6 κλητήρων – οδηγών (Δ.Ε.)

1 πληροφορικής (Δ.Ε.)

2 χειριστών Η/Υ (Δ.Ε.)

1 γεωπόνων (Π.Ε.)

1 διοικητικού – οικονομικού (Π.Ε.)

1 κτηνιάτρων (Π.Ε.)

1 περιβάλλοντος (Π.Ε.)

2 δομικών έργων (Τ.Ε.)

2 μηχανολόγων – μηχανικών (Τ.Ε.)

15 γενικών καθηκόντων (Υ.Ε.)

Υπουργείο Υγείας – Κέντρο Υγείας Πυργίου

2 βοηθών νοσηλευτών (Δ.Ε.)

1 διοικητικών γραμματέων (Δ.Ε.)

1 γενικών καθηκόντων (Υ.Ε.)

Υπουργείο Υγείας – Σκυλίτσειο Νοσοκομείο

12 βοηθών νοσηλευτών (Δ.Ε.)

1 διοικητικών γραμματέων (Δ.Ε.)

2 διοικητικού λογιστικού (Τ.Ε.)

1 πληροφορικής (Τ.Ε.)

4 γενικών καθηκόντων (Υ.Ε.)

Υπουργείο Δικαιοσύνης – Ειρηνοδικείο

1 διοικητικών γραμματέων (Δ.Ε.)

Υπουργείο Δικαιοσύνης – Εισαγγελία Πρωτοδικών

1 διοικητικών γραμματέων (Δ.Ε.)

1 χειριστών Η/Υ (Δ.Ε.)

Υπουργείο Δικαιοσύνης – Πρωτοδικείο

2 διοικητικών γραμματέων (Δ.Ε.)

Υπουργείο Άμυνας – Βρεφονηπιακός σταθμός ΓΕΣ

1 βοηθών βρεφοκόμων

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ)

2 διοικητικών γραμματέων (Δ.Ε.)

1 διοικητικού οικονομικού (Π.Ε.)

2 διοικητικού λογιστικού (Τ.Ε.)

ΟΑΕΔ – ΕΠΑΣ Μαθητείας

1 κοινωνικών λειτουργών (Τ.Ε.)

1 λογιστικής (Τ.Ε.)

ΟΑΕΔ – ΚΠΑ 2

2 πληροφορικής (Δ.Ε.)

1 διοικητικού οικονομικού (Π.Ε.)

1 οικονομικού (Π.Ε.)

1 κοινωνικών λειτουργών (Τ.Ε.)

1 λογιστικής (Τ.Ε.)

Υπουργείο Εργασίας – Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ)

1 διοικητικού λογιστικού (Δ.Ε.)

1 διοικητικού λογιστικού (Τ.Ε.)

Υπουργείο Οικονομίας – ΑΕΝ Οινουσσών

1 διοικητικών γραμματέων (Δ.Ε.)

1 χειριστών Η/Υ (Δ.Ε.)

Υπουργείο Οικονομίας – ΑΕΝ Χίου

1 διοικητικών γραμματέων (Δ.Ε.)

1 χειριστών Η/Υ (Δ.Ε.)

Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης – ΟΠΕΚΕΠΕ

1 γεωπόνων (Π.Ε.)

Υπουργείο Παιδείας – Γενικά Αρχεία του Κράτους

1 συντηρητές έργων (Τ.Ε.)

Υπουργείο Παιδείας – Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

2 γενικών καθηκόντων (Δ.Ε.)

2 διοικητικών γραμματέων (Δ.Ε.)

1 ψυχολόγων (Π.Ε.)

1 κοινωνικών λειτουργών (Τ.Ε.)

2 γενικών καθηκόντων (Υ.Ε.)

Υπουργείο Παιδείας – Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

1 επιστάτης – επιστάτρια (Δ.Ε.)

3 σχολικών βοηθών (Δ.Ε.)

1 ψυχολόγων (Π.Ε.)

1 κοινωνικών λειτουργών (Τ.Ε.)

1 τραπεζοκόμων (Υ.Ε.).