Αναρτώνται οι πίνακες με τους δικαιούχους κοινωνικού τουρισμού

Αναρτώνται σήμερα, Τρίτη 1η Δεκεμβρίου 2015, τα προσωρινά μητρώα των δικαιούχων και παρόχων τουριστικών καταλυμάτων και οι προσωρινοί πίνακες αποκλειομένων του προγράμματος κοινωνικού τουρισμού 2015 – 2016, που υλοποιεί ο ΟΑΕΔ.

Οι δικαιούχοι και οι πάροχοι που κατέθεσαν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής έχουν δικαίωμα υποβολής μίας και μόνο ένστασης κατά των αποτελεσμάτων των προσωρινών μητρώων και πινάκων, από την Τετάρτη, 2 Δεκεμβρίου και ώρα 08:00, έως την Παρασκευή, 4 Δεκεμβρίου 2015 και ώρα 23:59.

Η ένσταση υποβάλλεται αποκλειστικά μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της διαδικτυακής πύλης του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr).

Οι δικαιούχοι και οι πάροχοι που θα καταθέσουν ηλεκτρονική ένσταση οφείλουν να επισυνάψουν στην ένστασή τους με ηλεκτρονική σάρωση τα δικαιολογητικά εκείνα που τεκμηριώνουν την ένστασή τους.

Οι δικαιούχοι και μόνο αυτοί, αν αδυνατούν να επισυνάψουν ηλεκτρονικά τα δικαιολογητικά στην ένστασή τους, μπορούν να προσέλθουν στις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ για την προσκόμισή τους μέχρι την επομένη εργάσιμη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής ενστάσεων, δηλαδή τις 7 Δεκεμβρίου 2015, και ώρα 15:00.