Αναζητεί συντονιστή για την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου το ΥΠΕΣ

Συντονιστή για την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου αναζητεί το υπουργείο Εσωτερικών, σύμφωνα με την προκήρυξη του υπουργού κ. Αλέξη Χαρίτση, που ανακοίνωσε το ΑΣΕΠ.

Οι αιτήσεις / βιογραφικά σημειώματα των υποψηφίων, υποβάλλονται στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ), εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα εργάσιμων ημερών, η οποία αρχίζει στις 18
Φεβρουαρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και λήγει την 1η Μαρτίου 2019, ημέρα Παρασκευή.

Ο συντονιστής που θα επιλεγεί θα αντικαταστήσει στην συγκεκριμένη θέση τον κ. Νικόλαο Θεοδωρίδη, του οποίου έληξε η υπαλληλική σχέση στις 31.12.2018.

- Advertisement -

- Advertisement -

Σχόλια