Αναζητείται νέος μισθωτής για το κυλικείο του νοσοκομείου Χίου

Τρίτη ευκαιρία δίνει το νοσοκομείο Χίου σε κάθε ενδιαφερόμενο για την μίσθωση του κυλικείου του με τον διαγωνισμό που θα διεξαχθεί την Τετάρτη 17 Ιουνίου 2020 και ώρα 13:30.

Οι δύο προηγούμενοι διαγωνισμοί, με τιμή εκκίνησης 3.500 ευρώ, απέβησαν άγονοι, καθότι ουδείς προσήλθε, θεωρώντας μάλλον υψηλό το τίμημα.

Προς τούτο το διοικητικό συμβούλιο του Νοσοκομείου αποφάσισε να μειώσει τις απαιτήσεις του, ορίζοντας την τιμή εκκίνησης στις 3.000 ευρώ, ενώ – ας σημειωθεί – το σημερινό μίσθωμα ανέρχεται στο ποσό των 3.626 ευρώ, περιλαμβανομένου του χαρτοσήμου.

Οι ενδιαφερόμενοι για την μίσθωση του κυλικείου πρέπει να καταθέσουν την προσφορά τους σε κλειστό φάκελο, το αργότερο έως τις 16 Ιουνίου 2020 και ώρα 14:00 στο πρωτόκολλο του νοσοκομείου Χίου.

Ο προς μίσθωση χώρος του κυλικείου είναι στο ισόγειο του Νοσοκομείου κι έχει επιφάνεια περίπου 50 τ.μ. Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται πενταετής.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο γραφείο ειδικής διαχείρισης περιουσίας του νοσοκομείου Χίου (αρμόδια κα Καίτη Κωνσταντίνου, τηλ. 22713 50222, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες).