Ανέκρουσεν πρύμναν ο Κάρμαντζης για τα ενοίκια των δημοτικών ακινήτων

Μια φωτοβολίδα αποδεικνύεται, τελικά, ότι ήταν η εξαγγελία του δημάρχου Χίου κ. Σταμάτη Κάρμαντζη, στις 20 Μαρτίου 2020, περί απαλλαγής από την υποχρέωση καταβολής μισθωμάτων στις επιχειρήσεις που μισθώνουν δημοτικά ακίνητα για όσο διάστημα διαρκούν τα έκτακτα μέτρα.

Προφανώς είδε ότι μάλλον δεν είχε βάση νομιμότητας, ίσως έλαβε μηνύματα και από τις άλλες παρατάξεις ότι αντιβαίνει τους όρους του ανταγωνισμού κι έτσι στο προσεχές δημοτικό συμβούλιο, την Τετάρτη 8 Απριλίου 2020, το θέμα της μείωσης μισθωμάτων δημοτικών ακινήτων έρχεται μεν προς συζήτηση, αλλά κατ’ εφαρμογήν του άρθρου 2 της πράξης νομοθετικού περιεχομένου 68/20.3.2020.

Να σημειώσουμε ότι η αναφερόμενη διάταξη της ΠΝΠ προβλέπει απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο 2020.

- Advertisement -

- Advertisement -

Σχόλια