Ανοίγει το δημοτικό στάδιο για αθλητές από 13 ετών και άνω

Τη Δευτέρα 25 Μαΐου 2020, ξεκινά η λειτουργία και του δημοτικού σταδίου Χίου το οποίο θα είναι ανοικτό για αθλητές από 13 ετών και άνω με επίδειξη ταυτότητας και ιατρική βεβαίωση.

Οι ώρες λειτουργίας της αθλητικής εγκατάστασης είναι 9.00-12.00 και 17.00-21.00 και η είσοδος θα γίνεται από την οδό Σύλλα (απέναντι από τη δημοτική πλαζ). Δικαίωμα εισόδου έχουν αποκλειστικά και μόνο όσοι αθλητές έχουν γεννηθεί μέχρι και 31-12-2007. Για την είσοδο αθλητών και προπονητών απαιτούνται:

  • Ιατρική βεβαίωση. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν στο γιατρό το «Φύλλο Ιατρικού Ιστορικού Αθλητή/τριας» και εν συνεχεία ο γιατρός τους θα συμπληρώσει την ιατρική βεβαίωση.(Και τις δύο βεβαιώσεις θα τις βρείτε στο www.gga.gr ενότητα για τον COVID-19).
  • Για ανήλικους αθλητές υπεύθυνη δήλωση ότι ο γονέας ή κηδεμόνας τους, τους επιτρέπει να αθληθούν.
  • Οι αθλητές θα πρέπει να επιδεικνύουν την αθλητική τους ταυτότητα.
  • Για τους υποψήφιους που απαιτείται αθλητική δοκιμασία για την εισαγωγή τους σε στρατιωτικές σχολές, ΣΕΦΑΑ κλπ είναι απαραίτητη η απόδειξη της συμμετοχής τους στη συγκεκριμένη διαδικασία.
  • Κατά την είσοδο τους θα πρέπει να συμπληρώσουν τα στοιχεία τους στον κατάλογο εισερχομένων – εξερχομένων στην αθλητική εγκατάσταση καθώς και ένα σύντομο ιατρικό ιστορικό.

Η προσκόμιση των παραπάνω δικαιολογητικών και η καταγραφή των εισερχομένων και εξερχομένων στο χώρο είναι υποχρεωτική και η μη τήρηση της συνεπάγεται απαγόρευση εισόδου.

Για τυχόν ενδιαφερομένους για ατομική προπόνηση θα πρέπει να έχει προηγηθεί επικοινωνία με τη Διεύθυνση Αθλητισμού-Πολιτισμού, ούτως ώστε να διαφυλάξουμε τον προβλεπόμενο αριθμό αθλουμένων ανά εγκατάσταση.

Ο COVID-19 έχει δημιουργήσει καινούριες συνθήκες στην άσκηση και παρακαλούμε όλους τους αθλούμενους και τους προπονητές να ακολουθήσουν πιστά τις οδηγίες που θα τους δίνονται κατά την είσοδο τους. Η σωστή εφαρμογή των μέτρων είναι αυτή που θα προστατεύσει την υγεία των αθλητών, προπονητών και εργαζομένων στους αθλητικούς χώρους.

- Advertisement -

- Advertisement -

Σχόλια