Ανοίγει το πρόγραμμα ενίσχυσης της ρευστότητας και της απασχόλησης

Την προσεχή Δευτέρα, 23 Νοεμβρίου 2015, ξεκινά η υποβολή αιτήσεων για το πρόγραμμα ενίσχυσης της ρευστότητας και της απασχόλησης του ΟΑΕΔ, μεταξύ άλλων και για την περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.

Με το πρόγραμμα αυτό επιχορηγούνται ιδιωτικές επιχειρήσεις και ΚοινΣΕΠ που δημιούργησαν νέες θέσεις εργασίας μεταξύ 1.1.2015 και 31.8.2015, προκειμένου να διατηρήσουν αυτές τις θέσεις, καθώς και νέοι ελεύθεροι επαγγελματίες και μέλη ΚοινΣΕΠ πρώην άνεργοι, που έκαναν έναρξη επιτηδεύματος μεταξύ 1.1.2014 και 31.8.2015, ώστε να διατηρήσουν την δραστηριότητά τους.

Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού 2007 – 2013», όσον αφορά τις περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Κρήτης, Βορείου Αιγαίου και Ιονίων Νήσων.

Οι λεπτομέρειες, οι όροι υλοποίησης του προγράμματος και η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων περιλαμβάνονται στη δημόσια πρόσκληση Νο 7/2015 που έχει αναρτηθεί στον ειδικό διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ www.oaed.gr.

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται – αποκλειστικά μέσω του διαδικτύου – στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr), χρησιμοποιώντας το σχετικό πεδίο υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης.