Άνοιξε το πουγκί και μοιράζει χρήμα η ΔΙΑΝΟΧ

Η λιμουζίνα μετά του οδηγού της ήταν μόνον η αρχή της νέας πολιτικής ανοικτού… ταμείου της ΔΙΑΝΟΧ (Διαχείριση Απορριμμάτων νομού Χίου Α.Ε.), η οποία ακριβώς επειδή είναι Α.Ε. δεν υπόκειται σε ελέγχους είτε του ελεγκτικού συνεδρίου, είτε του δημοτικού συμβουλίου Χίου σε ό,τι αφορά τις δαπάνες, τις απευθείας αναθέσεις, τις προσλήψεις κ.λπ.

Με λυμένα τα χέρια, λοιπόν, αρχίζει το έργο είτε της εξόφλησης προεκλογικών γραμματίων, είτε της εξυπηρέτησης και της δημιουργίας υποχρεώσεων για πολιτικό όφελος της δημοτικής αρχής.

Η τελευταία συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας, την περασμένη Παρασκευή 31 Ιανουαρίου 2020, είναι ενδεικτική της πολιτικής «λεφτά υπάρχουν» και άρα αρχίζει η διανομή τους. Μεταξύ των άλλων, ελήφθησαν αποφάσεις για:

– Χορηγίες σε τέσσερα σωματεία της Χίου εκ των οποίων τα δύο είναι αθλητικά.

– Έγκριση πίστωσης 5.000 ευρώ για την πρόσληψη νομικού συμβούλου.

– Έγκριση ποσού 4.000 ευρώ και απευθείας ανάθεσης για την προβολή της ΔΙΑΝΟΧ.

Οι παραπάνω απευθείας αναθέσεις σε συγκεκριμένα πρόσωπα είναι ενδεικτικές, ενώ υπάρχουν και πολλές άλλες απευθείας αναθέσεις για διάφορες εργασίες της εταιρείας, οι οποίες νομότυπα μεν ανατίθενται, πλην – όμως – τίθεται ζήτημα ηθικής τάξης.

– Έγκριση πίστωσης 6.000 ευρώ και απευθείας ανάθεση για την σύνταξη εσωτερικού κανονισμού υπηρεσιών της ΔΙΑΝΟΧ Α.Ε.

Η σύνταξη εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας σε μία επιχείρηση η οποία διαθέτει έναν και μόνον υπάλληλο (οι λοιποί είναι εξωτερικοί συνεργάτες) δείχνει τι πρόκειται να συμβεί σε λίγο καιρό. Οι πληροφορίες του astraparis.gr αναφέρουν ότι επίκεινται περί τις 10 προσλήψεις προσωπικού σε διάφορες υπηρεσίες που έχουν δημιουργηθεί με το υπόψη χρονοδιάγραμμα. Μόλις, αρχίσανε…

- Advertisement -

- Advertisement -

Σχόλια