Αντίθετη η Συμμαχία Αξιών στην κατάργηση ΚΕΘΕΑ και Κέντρου Πρόληψης Χίου

Με μεγάλη ανησυχία παρακολουθούμε την εξέλιξη της νομοθετικής πρωτοβουλίας σχετικά με την ψυχιατρική μεταρρύθμιση και ιδιαίτερα την συγχώνευση όλων των μέχρι σήμερα εγκεκριμένων φορέων για τις εξαρτήσεις, οι οποί στο εξής θα λειτουργούν υπό έναν υπερφορέα που θα εδρεύει στην Αθήνα, τον επονομαζόμενο ΕΟΠΑΕ.

Η Συμμαχία Αξιών δηλώνει την έντονη αντίθεσή της στην κατάργηση του ΚΕΘΕΑ Χίου και του Κέντρου Πρόληψης Χίου, φορείς που από την ίδρυσή τους μέχρι σήμερα λειτουργούν ως πυλώνες στήριξης της τοπικής μας κοινωνίας.

Σε μία εποχή όπου όχι μόνο οι εξαρτήσεις αλλά και ο σχολικός εκφοβισμός και η βία παρουσιάζουν έξαρση, χρέος μας είναι η αναγνώριση της ιστορίας και της κοινωνικής προσφοράς των τοπικών φορέων και όχι η υποβάθμισή τους, με την υπαγωγή τους σε έναν αθηνοκεντρικό φορέα.

Εκφράζουμε την αντίθεσή μας στην κατάργηση του Κέντρου Πρόληψης Χίου και του ΚΕΘΕΑ Χίου και ζητούμε την ενίσχυση των συμβουλευτικών υπηρεσιών και των θεραπευτικών προγραμμάτων με μόνιμο θεραπευτικό προσωπικό, ενίσχυση των δομών με νέους χώρους και υλικοτεχνική υποδομή.