Αντίθετος ο Ιατρικός Σύλλογος στην «λύση» της τηλεδιάγνωσης για το ακτινοδιαγνωστικό του νοσοκομείου Χίου

Την ανησυχία του για την υποστελέχωση του ακτινοδιαγνωστικού τμήματος του νοσοκομείου Χίου εκφράζει ο Ιατρικός Σύλλογος Χίου, ο οποίος ήδη έχει διατυπώσει τις προτάσεις του προς το υπουργείο Υγείας, χωρίς – ωστόσο – να έχει προκύψει κάποιο θετικό αποτέλεσμα.

Ο Ιατρικός Σύλλογος, πέραν της δραματικής υποστελέχωσης του τμήματος, διαφωνεί και με την ανάθεση των υπηρεσιών της εξ αποστάσεως διάγνωσης των εξετάσεων σε εταιρεία που εδρεύει στην Αθήνα, τονίζοντας ότι τούτο δεν μπορεί να αποτελεί λύση «για τη μοναδική δημόσια δομή ενός μεγάλου νησιού όπως η Χίος, που εξυπηρετεί καθημερινά πληθώρα τακτικών και έκτακτων περιστατικών και νοσηλευόμενων».

Συμπαρατάσσεται με τους πολίτες της Χίου και ζητά την άμεση επαναπροκήρυξη των απαραίτητων θέσεων γιατρών για το τμήμα, με την παροχή σοβαρών και αποτελεσματικών κινήτρων.

Αναλυτικά, στην ανακοίνωσή του ο Ιατρικός Σύλλογος Χίου σημειώνει τα εξής:

Για μεγάλο διάστημα το ακτινολογικό τμήμα του Γ. Ν. Χίου είναι υποστελεχωμένο και το πρόβλημα αντιμετωπίζονταν με τη συνδρομή ιδιωτών ιατρών ακτινολόγων, μελών του Ι. Σ. Χίου. Η προκήρυξη δύο θέσεων (διευθυντή και επιμελητή α’) προ μηνών, δεν έφερε αποτέλεσμα, ενώ πρόσφατα το νοσοκομείο Χίου προχώρησε σε υπογραφή σύμβασης για εξ αποστάσεως γνωμάτευση απεικονιστικών εξετάσεων με ιατρική εταιρεία των Αθηνών. 

Η δυνατότητα παροχής ιατρικών – ακτινολογικών υπηρεσιών εξ αποστάσεως, από ιδιώτες ή δημόσιους φορείς, αν και αποτελεί λύση για περιφερειακά ιατρεία  μικρών νησιών ή για  υποστήριξη μικρότερων νοσοκομείων από τριτοβάθμια κέντρα για πιο εξειδικευμένες διαγνώσεις, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να αποτελέσει αποκλειστική και μακροπρόθεσμη λύση για τη μοναδική δημόσια δομή ενός μεγάλου νησιού όπως η Χίος, που εξυπηρετεί καθημερινά πληθώρα τακτικών και έκτακτων περιστατικών και νοσηλευόμενων.

Και αυτό γιατί υπάρχουν σοβαροί περιορισμοί όπως: Η διεξαγωγή ακτινοδιαγνωστικών εξετάσεων προϋποθέτει την παρουσία ακτινολόγου γιατρού, η ανάγκη άμεσης, ανθρώπινης αλληλεπίδρασης μεταξύ κλινικών και εργαστηριακών ιατρών και μεταξύ ιατρών και ασθενούς αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ιατρικής και δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αντικατασταθεί από την τεχνολογία κ.ά.

Πάγια θέση του Ι. Σ. Χίου είναι η κάλυψη των κενών, οργανικών θέσεων με μόνιμες προσλήψεις ιατρών. Ζητούμενο είναι η άμεση επαναπροκήρυξη των θέσεων, με απαραίτητες προϋποθέσεις την αύξηση των μισθών των ιατρών του ΕΣΥ και την παροχή σοβαρών και αποτελεσματικών κινήτρων για τις υγειονομικές μονάδες των απομακρυσμένων και παραμεθόριων περιοχών, όπως η Χίος.

Στα πλαίσια του θεσμικού του ρόλου και αντιλαμβανόμενος το αδιέξοδο ο Ι. Σ.  Χίου κοινοποίησε προ μηνών στο υπουργείο Υγείας την ανησυχία του και τις προτάσεις του για τα προβλήματα  του ακτινολογικού τμήματος του νοσοκομείου, ζητώντας την άμεση λήψη αποφάσεων.

Καθώς μέχρι σήμερα δεν υπήρξε η αναμενόμενη ανταπόκριση και η προσφυγή σε επείγουσες  και προσωρινές λύσεις  δεν κρίνεται ικανοποιητική, ο Ιατρικός Σύλλογος  στο πλάι των πολιτών της Χίου, εμμένει στις θέσεις του ζητώντας  άμεση και ουσιαστική αντιμετώπιση του προβλήματος.