Απαγορεύσεις στάθμευσης και κυκλοφορίας λόγω έργων στην οδό Καλουτά

Απαγορεύσεις στάθμευσης και κυκλοφορίας των οχημάτων για τις ανάγκες του έργου βελτίωσης των  πεζοδρομίων στην οδό Καλουτά και ειδικότερα για την εκτέλεση εργασιών στα πεζοδρόμια στην οδό Καραολή & Δημητρίου ανακοίνωσε ο δήμος Χίου, ως ακολούθως:

Απαγόρευση στάθμευσης των οχημάτων και δικύκλων επί της οδού Γένοβας (είσοδος κάστρου) από την διασταύρωσή της με την οδό Χάνδακος έως την διασταύρωσή της με την οδό Αμμοχώστου και στην οδό Αμμοχώστου, την Τρίτη 21 Μαρτίου 2023.

Απαγόρευση κυκλοφορίας των οχημάτων και δικύκλων επί της οδού Χάνδακος, από την διασταύρωσή της με την οδό Γένοβας (είσοδος κάστρου) και επί της οδού Καραολή & Δημητρίου στο ρεύμα κυκλοφορίας από την πόλη της Χίου προς το νοσοκομείο Χίου (βόρεια). Η ρύθμιση της κυκλοφορίας για τα οχήματα και τα δίκυκλα που θα κινηθούν προς αυτή την κατεύθυνση θα γίνει μέσω της οδού Γένοβας (είσοδος κάστρου), Αμμοχώστου (τάφρος κάστρου) και Χαρ. Αλοιμονάκη, την Τρίτη 21 Μαρτίου 2023.

Παρακαλούνται οι πεζοί και οι οδηγοί να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στα σημεία που θα εκτελούνται οι εργασίες και να ακολουθούν τις υποδείξεις του προσωπικού που απασχολείται στο έργο και τις προσωρινές πινακίδες εργοταξιακής σήμανσης, καθώς και τις προσωρινές σημάνσεις κυκλοφοριακής ρύθμισης.