Απερρίφθη αίτημα της ΤΕΡΝΑ για αποζημίωση επειδή δεν ξεκίνησαν εργασίες στο Θόλος Χίου

Δεν υπάρχουν νομικά προβλήματα με το επίμαχο οικόπεδο στην περιοχή Θόλος της Χίου, όπου έχει σχεδιασθεί η υπερδομή προσφύγων και μεταναστών, ισχυρίζεται το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου. Αποδίδει δε την μη εκκίνηση των κατασκευαστικών εργασιών στα γεγονότα των Θεοφανείων του 2022 στο λιμάνι της Χίου και στα Μεστά με το πλοίο Πελαγίτης, καθώς και στην «περιφρούρηση» των διόδων πρόσβασης στο Θόλος.

Η ανάδοχος εταιρεία ΤΕΡΝΑ Α.Ε. 1,5 χρόνο μετά την υπογραφή της σύμβασης υπέβαλε αίτημα για την καταβολή αποζημιώσεων, επικαλούμενη την αδυναμία πρόσβασής της στο επίμαχο οικόπεδο, για την έναρξη των εργασιών.

Το υπουργείο, κατά την εξέταση της αίτησης, απεφάνθη ότι:

1. Η μη εκκίνηση των εργασιών για την κατασκευή της δομής στη Χίο δεν οφείλεται σε νομικό κώλυμα, καθώς δεν έχει εκδοθεί καμία δικαστική απόφαση έως σήμερα που να απαγορεύει την υλοποίηση του έργου (βλ. ΣτΕ 1383/2022, ΔΕφ Χίου 58/2022), αλλά σε πραγματικά γεγονότα, που σαφώς βρίσκονται εκτός της σφαίρας επιρροής του ΚτΕ (κυρίου του έργου).

Το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου σκοπίμως εν προκειμένω αποκρύπτει ότι και νομική διεκδίκηση στο επίμαχο οικόπεδο υπάρχει εκ μέρους του δήμου Χίου και δικαστικές αποφάσεις που απαγορεύουν την πρόσβαση στο υπόψη οικόπεδο μέσω της υφιστάμενης οδού έχουν εκδοθεί. Η όλη δε υπόθεση βρίσκεται ακόμα σε δικαστική εκκρεμότητα.

2. Τα πραγματικά περιστατικά (παρεμπόδιση εκφόρτωσης μηχανημάτων του έργου από ομάδες πολιτών στους λιμένες της Χίου, «περιφρούρηση» των διόδων πρόσβασης από διαμαρτυρόμενους πολίτες κ.λπ.) που συνέβησαν στη νήσο Χίο, δεν συνιστούν νομικά ή πραγματικά βάρη του χώρου του έργου.

3. Από τα στοιχεία του φακέλου, δεν προέκυψε ότι ο ΚτΕ (υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου) παρέλειψε να προβεί ο ίδιος σε οιαδήποτε οφειλόμενη πράξη ή σύμπραξη, κατά την έννοια του άρθρου 137 του ν.4412/2016, όπως επίσης και το γεγονός ότι η ενιστάμενη δεν προβάλλει ότι ήταν δυνατόν να είχαν ληφθεί από τον ΚτΕ συγκεκριμένα και πρόσφορα μέτρα προκειμένου να καταστεί δυνατή η εκκίνηση του έργου της κατασκευής της δομής.

4. Από τα στοιχεία του φακέλου, προέκυψε ότι τα επικαλούμενα πραγματικά περιστατικά δεν ανάγονται στη σφαίρα επιρροής κανενός εκ των μερών της οικείας σύμβασης και συνεπώς, οι έννομες συνέπειές τους διαφέρουν από τις συνέπειες υπερημερίας του ΚτΕ κατά την έννοια του άρθρου 137 του ν.4412/2016.

Με βάση, λοιπόν, τα παραπάνω ο γενικός γραμματέας Μεταναστευτικής Πολιτικής κ. Πάτροκλος Γεωργιάδης απέρριψε προχθές, Δευτέρα 24 Ιουλίου 2023, το αίτημα για αποζημιώσεις που υπέβαλε η ΤΕΡΝΑ Α.Ε.

Τόσο το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, όσο και η ΤΕΡΝΑ Α.Ε. δεν ανταποκρίθηκαν στο αίτημα του astraparis.gr για διευκρινίσεις ή και σχολιασμό της υπόψη απόφασης του γενικού γραμματέα.

Να υπενθυμίσουμε, τέλος, ότι για τις 20 Σεπτεμβρίου 2023 έχει προσδιορισθεί η συζήτηση της αίτησης των ασφαλιστικών μέτρων του υπουργείου για πρόσβαση από την υφιστάμενη οδό στο επίμαχο οικόπεδο του Θόλους.

Ακολουθεί η απορριπτική απόφαση στο αίτημα της ΤΕΡΝΑ

tholos_terna 24.7.2023