Απλουστεύεται το πρόγραμμα απασχόλησης ευπαθών κοινωνικών ομάδων

Μέτρα για να καταστεί απλούστερο και πιο ελκυστικό το πρόγραμμα απασχόλησης ευπαθών κοινωνικών ομάδων, το οποίο παραμένει ανοικτό και έχει ακόμα 1250 θέσεις προς κάλυψη, ανακοίνωσε ο ΟΑΕΔ, την Τρίτη 4 Φεβρουαρίου 2020.

Συγκεκριμένα, παρέχονται ισχυρότερα κίνητρα για την πρόσληψη ανέργων που ανήκουν σε ΕΚΟ (AμεΑ, απεξαρτημένων από εξαρτησιογόνες ουσίες, αποφυλακισμένων, νεαρών παραβατικών ατόμων ή νεαρών ατόμων που βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο), μέσω της μεγαλύτερης επιχορήγησης επιχειρήσεων και εργοδοτών και την απλούστευση των προϋποθέσεων συμμετοχής. Αναλυτικά, επέρχονται οι εξής αλλαγές:

α) Αύξηση της επιχορήγησης νέας θέσης εργασίας από 70% στο 90% του συνολικού κόστους (μισθολογικού και μη μισθολογικού) και για τα αντίστοιχα δώρα Χριστουγέννων, Πάσχα, επιδόματος αδείας στον ιδιωτικό τομέα.

β) Αύξηση του μέγιστου ποσού επιχορήγησης από 700 στα 800 ευρώ για θέση πλήρους απασχόλησης και από 350 στα 400 ευρώ μηνιαίως για θέση μερικής απασχόλησης.

γ) Αφαίρεση της δέσμευσης απασχόλησης μετά τη λήξη της επιχορήγησης για τους μη μακροχρόνια ανέργους.

δ) Αφαίρεση της προϋπόθεσης 2μηνης εγγραφής στο μητρώο ανέργων για τους ωφελούμενους, ώστε να μπορούν να προσληφθούν όλοι οι εγγεγραμμένοι άνεργοι ΕΚΟ.

ε) Δυνατότητα πρόσληψης ανέργων ΑμεΑ από δημόσιες επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμούς που ασκούν οικονομική δραστηριότητα, επιπλέον των επιχειρήσεων των δήμων και των περιφερειών, και των επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα.