Από 10 Μαρτίου οι αιτήσεις για τις προσλήψεις στο υπουργείο Μετανάστευσης

Την προσεχή Πέμπτη 10 Μαρτίου 2022 και ώρα 08:00 αρχίζει η  προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στην διαδικασία για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 473 θέσεων μόνιμου προσωπικού πανεπιστημιακής, τεχνολογικής, δευτεροβάθμιας και υποχρεωτικής εκπαίδευσης στο υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου.

Από τις παραπάνω θέσεις οι 28 αφορούν τη Χίο.

Η προθεσμία λήγει στις 28 Μαρτίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου, ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην προκήρυξη 2Κ/2022 (Παράρτημα ΣΤ΄), η οποία έχει δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 8/23.02.2022/τ. ΑΣΕΠ) .

Τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά με τα οποία, αποδεικνύονται τα προσόντα, κριτήρια ή ιδιότητες που επικαλούνται οι υποψήφιοι με την αίτηση συμμετοχής τους, θα υποβληθούν ηλεκτρονικά, πριν την έκδοση των προσωρινών αποτελεσμάτων, μετά από σχετική ανακοίνωση του ΑΣΕΠ.

- Advertisement -

- Advertisement -

Σχόλια