Από 40 κύματα η Χρήστου – Φαίνεται φως

Στο τέλος τους φαίνεται ότι φτάνουν οι γραφειοκρατικές διαδικασίες για το έργο της προέκτασης της οδού Χρήστου, στο αεροδρόμιο της Χίου και αρχίζει πλέον να γίνεται ορατή η έναρξη των έργων.

Μετά από τους προβλεπόμενους ελέγχους από το Ελεγκτικό Συνέδριο και ένα πλήθος γραφειοκρατικών, πλην – όμως – θεσμοθετημένων διαδικασιών, η τεχνική υπηρεσία του δήμου Χίου απέστειλε σήμερα, Παρασκευή 1η Ιουνίου 2018, πρόσκληση στον ανάδοχο του έργου, προκειμένου να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης.

Ο ανάδοχος, η εταιρεία ΟΔΕΥΣΗ Α.Ε., έχει δικαίωμα να προσέλθει εντός προθεσμίας 20 ημερών για υπογραφή της σύμβασης, ενώ εν συνεχεία έχει στην διάθεσή της έναν μήνα, προκειμένου να εγκαταστήσει εργοτάξιο και να αρχίσει τις εργασίες.

Αν, λοιπόν, εξαντλήσει τις ανωτέρω προβλεπόμενες εκ του νόμου προθεσμίες πρέπει το αργότερο εντός του Ιουλίου να αρχίσουν τα έργα και να ολοκληρωθούν σε διάστημα 14 μηνών, όπως προβλέπεται από την προκήρυξη του έργου, δηλαδή περί τις αρχές του φθινοπώρου του 2019, με την προϋπόθεση ότι όλα θα πάνε ομαλά.

Το στοιχείο αυτό, δηλαδή η περάτωση του έργου της οδού Χρήστου, έχει σημασία, καθότι από αυτήν εξαρτώνται τα υπόλοιπα έργα του αεροδρομίου και συγκεκριμένα η μετατόπιση της παραλιακής οδού προς την θάλασσα, όπου θα διακοπεί κάποια στιγμή η κυκλοφορία και η έναρξη εργασιών για την επέκταση του διαδρόμου προσγειώσεων – απογειώσεων.

Ωστόσο, πρέπει να επισημανθεί ότι προαπαιτούμενα των δύο αυτών έργων αποτελούν η ωρίμανση των μελετών, η δημοπράτηση και η ανάθεσή τους, κάτι που πρακτικά αποκλείεται να γίνει πριν την εκπνοή του 2019 και βλέπουμε.

Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου

Το έργο της οδού Χρήστου είναι συνολικού προϋπολογισμού, περιλαμβανομένου του ΦΠΑ, 1.780.000 ευρώ και η εταιρεία ΟΔΕΥΣΗ Α.Ε. προσέφερε έκπτωση 45,12%.

Με την εκτέλεση του έργου προβλέπεται να πραγματοποιηθεί η επέκταση της δημοτικής οδού Ιωάννου Χρήστου σε μήκος 559 μ., μέχρι την οδό αεροπόρου Ροδοκανάκη, στην περιοχή της Φάρκαινας.

Το σύνολο των παρεμβάσεων οδοποιίας έχει τυπικό πλάτος 10,5 μ. και αναπτύσσεται στην ζώνη ανάμεσα στην περίφραξη του αεροδρομίου και το δυτικό όριο της υλοποιηθείσας απαλλοτρίωσης.

Για την αποχέτευση των ομβρίων υδάτων της οδού και της περιοχής κατασκευάζεται δίκτυο ομβρίων από σωληνωτούς αγωγούς HDPE, καθώς και από ανοικτούς και κλειστούς ορθογωνικούς αγωγούς από ωπλισμένο σκυρόδεμα και φρεάτια υδροσυλλογής και επίσκεψης.

Επίσης, το έργο περιλαμβάνει τα έργα ηλεκτροφωτισμού και φωτεινής σηματοδότησης της συμβολής με την οδό αεροπόρου Ροδοκανάκη. Το τμήμα της οδού αεροπόρου Ροδοκανάκη από την συμβολή της με την Ιωάννου Χρήστου έως την λεωφόρο Ενώσεως θα διαμορφωθεί με νέα πεζοδρόμια και οδοφωτισμό.

- Advertisement -

- Advertisement -

Σχόλια