Από 75 έως 490 ευρώ μηνιαίως το οικονομικό βοήθημα των αιτούντων άσυλο

Από 75 ευρώ έως 490 ευρώ μηνιαίως κυμαίνεται το οικονομικό βοήθημα των αιτούντων άσυλο για το έτος 2020, σύμφωνα με την απόφαση του υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β/2587/26.6.2020)

Συγκεκριμένα, το ύψος του οικονομικού βοηθήματος κυμαίνεται ανάλογα με τον αριθμό των μελών της ωφελούμενης μονάδας και διακρίνεται σε πλήρες και μερικό. Το μερικό οικονομικό βοήθημα καταβάλλεται στους ωφελούμενους που διαμένουν σε θέσεις στέγασης στις οποίες παρέχεται σίτιση.

Το ύψος του πλήρους οικονομικού βοηθήματος κυμαίνεται ως εξής:

α. 150 ευρώ για ωφελούμενη μονάδα ενός ατόμου,

β. 320 ευρώ για ωφελούμενη μονάδα δύο έως τριών ατόμων,

γ. 420 ευρώ για ωφελούμενη μονάδα τεσσάρων έως πέντε ατόμων,

δ. 490 ευρώ για ωφελούμενη μονάδα έξι ατόμων και άνω.

Το ύψος του μερικού οικονομικού βοηθήματος κυμαίνεται ως εξής:

α. 75 ευρώ για ωφελούμενη μονάδα ενός ατόμου,

β. 160,00 ευρώ για ωφελούμενη μονάδα δύο έως τριών ατόμων,

γ. 210 ευρώ για ωφελούμενη μονάδα τεσσάρων έως πέντε ατόμων,

δ. 245 ευρώ για ωφελούμενη μονάδα έξι ατόμων και άνω.

Το οικονομικό βοήθημα συνίσταται σε ένα σταθερό ποσό που παρέχεται στους ωφελούμενους σε μηνιαία βάση μέσω προπληρωμένης, ηλεκτρονικής, επαναφορτιζόμενης κάρτας, με σκοπό την αντιμετώπιση βασικών αναγκών διατροφής, ένδυσης, υπόδησης, προσωπικής υγιεινής, τηλεπικοινωνιών, μετακινήσεων εντός του τόπου διαμονής και βασικές σχολικές και φαρμακευτικές δαπάνες.

Η ανάληψη μετρητών επιτρέπεται έως του ποσοστού 20% του μηνιαίου οικονομικού βοηθήματος.

H παροχή του οικονομικού βοηθήματος τερματίζεται αυτοδίκαια εντός 30 ημερών από τη γνωστοποίηση, στον υπεύθυνο του προγράμματος, της επίδοσης απόφασης χορήγησης διεθνούς προστασίας ή τελεσίδικης απορριπτικής απόφασης επί της αίτησης διεθνούς προστασίας.

Η παροχή του οικονομικού βοηθήματος παρατείνεται για διάστημα δύο μηνών από την επίδοση της απόφασης χορήγησης καθεστώτος διεθνούς προστασίας σε οικογένειες, μέλος των οποίων αντιμετωπίζει πολύ σοβαρούς λόγους υγείας, που θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή του.

Για τις ωφελούμενες σε προχωρημένη (από την 32η εβδομάδα κύησης και εντεύθεν) ή επαπειλούμενη εγκυμοσύνη και σε κατάσταση λοχείας και για τα μέλη της οικογένειάς τους, η παροχή του βοηθήματος τερματίζεται κατά τη συμπλήρωση δύο μηνών από τον τοκετό.

Η απόφαση του υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου

voithima_asilo

- Advertisement -

- Advertisement -

Σχόλια