Από παράταση σε παράταση ο Μηταράκης, τα τάλαρα να πέφτουνε στον Μυτιληναίο

Οι τρεις δομές – φυλακές προσφύγων και μεταναστών, σε Σάμο, Λέρο και Κω, για τις οποίες «φαγώθηκε» το καταπέτασμα, ενώ φαίνεται ότι ολοκληρώθηκαν και μάλιστα εγκαινιάσθηκαν και παραδόθηκαν σε χρήση, τελειωμό δεν έχουν.

Είχαμε αναφέρει σε προηγούμενο δημοσίευμά μας για το «πανωπροίκι» των περίπου 6,1 εκατ. ευρώ στην εταιρεία Μυτιληναίος Α.Ε., με την οποία υπέγραψε σύμβαση στις 15 Δεκεμβρίου 2021 το υπουργείο Μετανάστευσης, για συμπληρωματικές εργασίες του έργου των τριών δομών, χωρίς να έχει γίνει φανερό σε τι ακριβώς συνίστανται αυτές οι εργασίες.

Με την ίδια σύμβαση ορίζετο ως καταληκτική προθεσμία ολοκλήρωσης των εργασιών η 31η Ιανουαρίου 2022, όπως αυτή είχε ορισθεί με την υπ’ αριθμ. 351468/29.10.2021 απόφαση του γενικού γραμματέα Μεταναστευτικής Πολιτικής κ. Πάτροκλου Γεωργιάδη.

Ωστόσο, η προθεσμία αυτή παρήλθε, άπρακτη καθώς δείχνουν τα πράγματα, αφού την ίδια ημέρα με νέα απόφαση του κ. Γεωργιάδη παρατείνεται για άλλους δύο μήνες, δηλαδή έως 31 Μαρτίου 2022, η συνολική προθεσμία περάτωσης του έργου «Κατασκευή Περιφερειακών Υπηρεσιών, δομών και διακριτών χώρων του άρθρου 8 του ν. 4375/2016 στα νησιά Σάμο, Κω και Λέρο» και μάλιστα με αναθεώρηση τιμολογίου.

Να σημειώσουμε ότι η εταιρεία Μυτιληναίος Α.Ε. είχε υποβάλει στις 27 Δεκεμβρίου 2021, δηλαδή 12 ημέρες μετά την υπογραφή της συμπληρωματικής σύμβασης των 6,1 εκατ. ευρώ, αίτημα χορήγησης τρίμηνης παράτασης (η 5η παράταση από την έναρξη των εργασιών) ολοκλήρωσης του έργου, δηλαδή έως 30 Απριλίου 2022.

Το αίτημα έγινε δεκτό, αλλά με περικοπή ενός μήνα και με την αιτιολογία ότι «η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου».

Ακολουθεί η απόφαση Γεωργιάδη για την νέα δίμηνη παράταση

paratasi_samos.klp