Από την Παρασκευή η διάθεση των δελτίων μετακίνησης ΑμεΑ

Την Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου 2015 θα ξεκινήσει η χορήγηση δελτίων μετακίνησης ΑμεΑ για το έτος 2015, από την Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της περιφερειακής ενότητας Χίου.

Τα δελτία θα χορηγούνται στους δικαιούχους έως τις 31 Ιανουαρίου 2016 και από τα ΚΕΠ των δήμων Χίου, Ψαρών και Οινουσσών.

Το δελτίο μετακίνησης ισχύει για το χρονικό διάστημα που αναγράφεται κατά την έκδοσή του, δηλαδή για το έτος 2015 και για όσο διάστημα από το επόμενο έτος (2016) απαιτείται για να εκδοθεί η νέα κοινή υπουργική απόφαση για τη χορήγησή του .

Οι ενδιαφερόμενοι για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 22713 52616, 22713 52617, 22713 52618 & 22713 52603 και σε όλα τα ΚΕΠ των δήμων Χίου, Ψαρών και Οινουσσών.