Από την Παρασκευή οι αιτήσεις για μεταφορικό ισοδύναμο των νησιωτικών επιχειρήσεων

Την εκκίνηση, από όλες τις επιχειρήσεις με έδρα τα νησιά της Ελληνικής επικράτειας που προβλέπονται από το ν.4551/2018, όπως ισχύει, της διαδικασίας υποβολής αίτησης για υπαγωγή στη β’ φάση έτους 2020 του μέτρου μεταφορικού ισοδύναμου (Μ.Ι.) επιχειρήσεων (ΦΕΚ Β’ 4044), ανακοίνωσε η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής του υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Η υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης ξεκινάει την Παρασκευή 8 Ιανουαρίου 2021 και λήγει την Δευτέρα 8 Φεβρουαρίου 2021.

Επιλέξιμες δαπάνες για χρηματοδότηση είναι οι δαπάνες του β’ εξαμήνου 2020, δηλαδή της περιόδου από 1/7/2020 έως και 31/12/2020.

Σχετικές πληροφορίες οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις – δικαιούχοι της δράσης μπορούν να αναζητήσουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://metaforikoisodynamo.gr

- Advertisement -

- Advertisement -

Σχόλια