Από τον Φιλόδημο 1,5 εκατ. ευρώ στον δήμο Χίου για έργα και επενδύσεις

Με το ποσό του 1.516.500 ευρώ επιχορηγείται ο δήμος Χίου, για την χρηματοδότηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων, μέσω του προγράμματος Φιλόδημος, με απόφαση που υπέγραψε ο υπουργός Εσωτερικών κ. Αλέξης Χαρίτσης.

Αντιστοίχως, επιχορηγούνται οι δήμοι Ψαρών 124.600 ευρώ και Οινουσσών με 120.500 ευρώ, ενώ οι συνολικές επιχορηγήσεις για δήμους της χώρας ανέρχονται σε 150 εκατ. ευρώ.

Για την κατανομή του ποσού, αναφέρει στη ανακοίνωσή του το υπουργείο Εσωτερικών, λαμβάνονται για πρώτη φορά υπόψη δημογραφικά, γεωμορφολογικά και οικονομικά χαρακτηριστικά, όπως η έκταση, ο πληθυσμός και η μεταβολή πληθυσμού, η ανεργία, το κατά κεφαλήν ακαθάριστο εγχώριο προϊόν σε επίπεδο δήμου και περιφέρειας, ο αριθμός οικισμών, η νησιωτικότητα και η ορεινότητα, καθώς και οι περιφερειακές ανισότητες.

Επιλέξιμες είναι οι κάθε είδους δράσεις που εξυπηρετούν τους αναπτυξιακούς άξονες του προγράμματος και ειδικότερα:

– Την τοπική ανάπτυξη και την προστασία περιβάλλοντος με την κατασκευή, βελτίωση και συντήρηση έργων τεχνικών υποδομών, προστασίας του περιβάλλοντος και αναβάθμισης της ποιότητας ζωής, χρηματοδότηση των σχετικών μελετών και προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού και μηχανημάτων.

– Τις κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες με την κατασκευή, βελτίωση και συντήρηση διοικητικών, κοινωνικών, αθλητικών και πολιτιστικών υποδομών και χρηματοδότηση των σχετικών μελετών.