Αποδομεί ο Μιχαηλίδης την φιλολογία της διοίκησης της ΕΜΧ περί «επενδυτών»

Τα πράγματα στην θέση τους, σε ό,τι αφορά τα καταστατικά των πρωτοβάθμιων συνεταιρισμών των μαστιχοπαραγωγών Χίου και τους περίφημους «επενδυτές», επιχειρεί να βάλει με ανακοίνωσή του ο βουλευτής Χίου του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. κ. Ανδρέας Μιχαηλίδης, αναδεικνύοντας τις μεθοδεύσεις και τις ευθύνες της διοίκησης της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών Χίου, αλλά και της Νέας Δημοκρατίας για τον επίμαχο νόμο 4673/2020.

Αναλυτικά, ο κ. Μιχαηλίδης αναφέρει στην ανακοίνωσή του, σήμερα Τρίτη 15 Φεβρουαρίου 2020, τα ακόλουθα:

Σχετικά με την συζήτηση που έχει ανακύψει  για το νέο καταστατικό των συνεταιρισμών μαστιχοπαραγωγών, θα περιοριστούμε στην επισήμανση των κάτωθι:

Πρώτον, με τον νόμο του ΣΥΡΙΖΑ (4384/2016), με τον οποίο υπενθυμίζουμε ότι διαφυλάχθηκε η αναγκαστικότητα της ΕΜΧ υπό εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες, τα μέλη-επενδυτές μπορούσαν να αποκτήσουν μόνο προαιρετικές μερίδες, χωρίς κανένα δικαίωμα ψήφου, εκλέγειν και εκλέγεσθαι, όπως ρητά όριζε το άρθρο 6. Αντιθέτως, με τον νόμο της Ν.Δ. (4673/2020), τα μέλη-επενδυτές αποκτούν υποχρεωτικές μερίδες (έως μάλιστα το 35%  του συνόλου) με όλα τα δικαιώματα συμμετοχής στην γενική συνέλευση και τα όργανα του συνεταιρισμού. Η διαφορά, για όσους διαθέτουν ευθυκρισία, είναι χαώδης και ουσιώδης.

Δεύτερον, ακόμα και αυτή η πρόβλεψη, όμως, περί μελών-επενδυτών, την οποία ο ΣΥΡΙΖΑ πάλεψε μετωπικά κατά την συζήτηση του νομοσχεδίου της Ν.Δ., δεν είναι υποχρεωτική, αλλά είναι στην ευχέρεια του κάθε συνεταιρισμού να την εντάξει στο καταστατικό του (άρθρο 6, παράγραφος 3). Άρα, ουδεμία ανάγκη συμμόρφωσης με τον Ν.4673 επιτάσσει κάτι τέτοιο, όπως αφήνεται να εννοηθεί.

Τρίτον, ως προς την πρόβλεψη στο υπό έγκριση νέο καταστατικό για ανάδειξη των εκπροσώπων των πρωτοβάθμιων συνεταιρισμών στην Ένωση από το Δ.Σ. τους και όχι από την γενική τους συνέλευση, τίθεται το ερώτημα το κατά πόσον θα μπορούσε να αξιοποιηθεί η πρόβλεψη του άρθρου 12 παρ.7 του Ν. 4673, το οποίο δίνει την δυνατότητα εκλογής των αντιπροσώπων στην γενική συνέλευση από «τομεακές ή τοπικές συνελεύσεις».

Σε κάθε περίπτωση, πάντως, η συζήτηση αυτή στη Χίο καταδεικνύει το πρόσημο της αγροτικής πολιτικής της Ν.Δ. και ειδικότερα τις βλαπτικές συνέπειές της για τον συνεταιριστικό χώρο.

- Advertisement -

- Advertisement -

Σχόλια