Απόλυτο μπάχαλο στο νοσοκομείο Χίου με τις απευθείας αναθέσεις καθαριότητας

Ανίκανη ακόμα και για τις απευθείας αναθέσεις – τυφλοσούρτης, αν κι έχει διεκπεραιώσει εκατοντάδες κι έχει αποκτήσει υποτίθεται τεχνογνωσία, αποδεικνύεται η διοίκηση του νοσοκομείου Χίου, επιβεβαιώνοντας έτσι την ανικανότητά της για διαχείριση μείζονων και σοβαρών ζητημάτων, όπου η διαχείριση προσωπικού και η διενέργεια σοβαρών διαγωνισμών.

Τελευταίο και κραυγαλέο παράδειγμα η απευθείας ανάθεση των υπηρεσιών καθαριότητας στην εταιρεία ΓΕΝ-ΚΑ Α.Ε., η οποία λίγες μόλις ημέρες μετά την υπογραφή της σύμβασης ουσιαστικά ανακλήθηκε, επειδή η διοικήτρια κα Ελένη Κανταράκη… ανακάλυψε ότι από την 1η Απριλίου 2023 αυξήθηκε ο κατώτατος μισθός.

Να πάρουμε τα πράγματα με την σειρά:

Την Πέμπτη 23 Μαρτίου 2023 το διοικητικό συμβούλιο του νοσοκομείου Χίου αποφασίζει κατά πλειοψηφία να γίνει επέκταση κατά 10% της τρίμηνης σύμβασης με την ΓΕΝ-ΚΑ ευθύς μετά την λήξη της (14.4.2023), που μεταφράζεται σε παροχή υπηρεσιών για εννέα ημέρες, με συνολικό τίμημα 22.964 ευρώ με τον ΦΠΑ. Αποφασίζει, επίσης, μετά την λήξη των εννέα ημερών προσφυγή σε απευθείας ανάθεση έως του ποσού των 30.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ.

Όλα αυτά μετά το… τράβηγμα του αυτιού από την ΕΑΑΔΗΣΥ (Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων), σε αναμονή – μάλιστα – παροχής έγκρισης από την ΕΑΑΔΗΣΥ για νέα απευθείας ανάθεση έως και εννέα μηνών, επειδή έχει δικαστική εμπλοκή ο κανονικός διαγωνισμός. Για τις ενέργειες αυτές υπήρξε σχετικό γνωμοδοτικό σημείωμα από την δικηγόρο του νοσοκομείου Χίου.

Με βάση τις παραπάνω αποφάσεις υπεγράφη στις 3 Απριλίου 2023 η σύμβαση των εννέα ημερών με την ΓΕΝ-ΚΑ, η οποία και αναρτήθηκε την Τετάρτη 5 Απριλίου 2023 στην πλατφόρμα των δημοσίων συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), ενώ έξι λεπτά μετά την ανάρτησή της αναρτήθηκε εκ νέου διορθωμένη, επειδή είχε γίνει λάθος στις ημερομηνίες!

Την επομένη ημέρα, Πέμπτη 6 Απριλίου 2023, το πρωί, συνεδρίασε εκτάκτως το Δ.Σ. του νοσοκομείου, όπου η κα Κανταράκη εισηγήθηκε την τροποποίηση της απόφασης της 23ης Μαρτίου 2023, επειδή είχε γίνει αύξηση του κατώτατου μισθού, «γεγονός που συνεπάγεται ότι δεν υπάρχει δυνατότητα παράτασης, κατά εννέα (9) ημέρες της υπάρχουσας σύμβασης καθώς θα πρέπει να τροποποιηθούν οι όροι της».

Πρότεινε, λοιπόν, να γίνει νέα απευθείας ανάθεση, προϋπολογισμού 28.629,72 ευρώ πλέον ΦΠΑ για χρονικό διάστημα 12 ημερών, δηλαδή από 15 έως και 26 Απριλίου 2023, καλώντας τον ήδη υπάρχοντα ανάδοχο, την ΓΕΝ-ΚΑ Α.Ε. Το διοικητικό συμβούλιο ενέκρινε την εισήγηση κατά πλειοψηφία, με την αρνητική ψήφο του εκπροσώπου των εργαζομένων.

Για την ιστορία να σημειώσουμε ότι η αλλαγή του κατώτατου μισθού είχε ανακοινωθεί από τον πρωθυπουργό στις 17 Μαρτίου 2023 (δηλαδή πριν την συνεδρίαση του Δ.Σ. στις 23 Μαρτίου 2023), ενώ η σχετική απόφαση για την αύξηση δημοσιεύθηκε στη Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις 28 Μαρτίου 2023 (ΦΕΚ 2003/Β/28.3.2023), δηλαδή πολύ πριν την υπογραφή της σύμβασης με την ΓΕΝ-ΚΑ και την ανάρτησή της στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ.

Το γεγονός ότι το ανακάλυψαν πολλές ημέρες μετά δείχνει πώς αντιλαμβάνεται η διοίκηση του νοσοκομείου Χίου την διαχείριση των οικονομικών του ζητημάτων και εν γένει την διοίκησή του.

Ακολουθεί η από 6 Απριλίου 2023 απόφαση του Δ.Σ., που καταδεικνύει το μπάχαλο και την προχειροδουλειά

kathariotita_apeftheias 6.4.2023