«Απόνερα» για Μπελέγρη στο Λιμενικό Ταμείο Χίου

Με έμμεσες βολές κατά του πρώην προέδρου του Λιμενικού Ταμείου Χίου κ. Μιχάλη Μπελέγρη συνόδευσε ο νέος πρόεδρος κ. Αντώνης Κέφης την «παράδοση – παραλαβή», κατά την πρώτη υπό την νέα διοίκηση συνεδρίαση, την Πέμπτη, 6 Απριλίου 2017.

Κατ΄ αρχήν, Κέφης παρέδωσε, Κέφης παρέλαβε, αφού ο κ. Μπελέγρης δήλωσε ότι βρίσκεται εκτός Ελλάδος και δεν μπορούσε να παραστεί στην συνεδρίαση, προκειμένου – όπως εξήγησε ο νέος πρόεδρος – «να μας μπάσει» στο πρόγραμμα των εν εξελίξει έργων του Ταμείου, που πλησιάζουν το ένα εκατομμύριο ευρώ.

Επί της ουσίας της συνεδρίασης, ο κ. Κέφης ανακοίνωσε την ανάκληση πλήθους αναθέσεων, που έγιναν στην τελευταία υπό τον κ. Μπελέγρη συνεδρίαση του συμβουλίου, ύψους περίπου 350.000 ευρώ, ενός ποσού με το οποίο θα υπερέβαιναν συνολικά οι υποχρεώσεις το αποθεματικό του Ταμείου.

Όπως διευκρίνισε, η ανάκληση των αποφάσεων για τις αναθέσεις αυτές έγινε, επειδή δεν ήταν νόμιμες. Έγιναν από το Δ.Σ., ενώ έπρεπε να γίνουν από τον πρόεδρο. Προκειμένου, λοιπόν, να μην εμφανισθεί το φαινόμενο να δουλέψουν οι εργολάβοι και να μην μπορούν να πληρωθούν, ανακλήθηκαν, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν θα επανέλθουν. Αυτή τη φορά, όμως, με τις νόμιμες διαδικασίες ανάθεσης και πιθανόν να αναλάβουν αυτά τα έργα οι ίδιοι άνθρωποι, τόνισε ο κ. Κέφης.

Το ταμειακό υπόλοιπο κατά την αποχώρηση της προηγούμενης διοίκησης ανήρχετο, όπως ανακοίνωσε ο νέος πρόεδρος, στο ποσό του 1.156.614 ευρώ, ενώ οι υποχρεώσεις σε δρομολογημένα έργα ανέρχονται σε 988.000 ευρώ, χωρίς σε αυτές να υπολογίζονται οι ανακληθείσες αναθέσεις.

limeniki epitropi_0027

- Advertisement -

- Advertisement -

Σχόλια