Αρχίζει το πάρτυ για τα 133 εκατ. ευρώ των 3 ΚΥΤ – Μέχρι 5 θα προσκληθούν

Πέντε θα είναι οι τυχεροί που θα προεπιλεγούν – κληθούν στο πάρτυ των 133 εκατομμυρίων ευρώ που ρίχνει στην κατασκευαστική αγορά ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου κ. Νότης Μηταράκης, για την κατασκευή τριών κέντρων υποδοχής και ταυτοποίησης, στην Σάμο, την Λέρο και την Κω.

Σήμερα, Παρασκευή 17 Ιουλίου 2020, αναρτήθηκε στην Διαύγεια η προκήρυξη του έργου που δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και καλεί τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν την βούληση συμμετοχής τους έως τις 30 Ιουλίου 2020 και ώρα 10:00.

Η εκτιμώμενη δαπάνη των έργων ανέρχεται σε 107 εκατ. ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι σύνολο 132.680.000 ευρώ, ποσό που έχει χαρακτηρισθεί δυσθεώρητο και το οποίο με τις τεχνικές και οικονομικές παραδοχές που ο ίδιος ο κ. Μηταράκης αυτάρεσκα διατυμπανίζει αντιστοιχεί σε δομές φιλοξενίας πλέον των 50.000 ανθρώπων και στα τρία νησιά.

Προκύπτει, επομένως, μείζον ζήτημα για το ποιές είναι οι προθέσεις της κυβέρνησης ως προς το μέγεθος των δομών ή σε άλλη περίπτωση ποιο θα είναι το κατασκευαστικό κόστος ανά φιλοξενούμενο, δεδομένου ότι με αυτό το ποσό θεωρητικά θα υπερβαίνει τις 10.000 ευρώ.

Σημειώνεται, επίσης, ότι το ποσό αυτό προέρχεται από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, δεδομένου ότι από την Ευρωπαϊκή Ένωση, στην οποία το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου έχει απευθυνθεί για χρηματοδότηση, ουδεμία μέχρι στιγμής υπάρχει θετική απάντηση.

Οι κατασκευαστικές εργασίες, σύμφωνα με την προκήρυξη, θα διαρκέσουν έως 19 μήνες, ενώ σε όλους τους τόνους επικαλείται το πρόβλημα του κορονοϊού, για το επείγον των διαδικασιών, τόσο της διαγωνιστικής, όσο και της κατασκευαστικής.

Τι προβλέπεται να κατασκευαστεί σε Σάμο, Κω και Λέρο

Το έργο αφορά την δημιουργία δομών φιλοξενίας στα νησιά Σάμο, Κω και Λέρο, καθώς και υπηρεσίες συντήρησης των εγκαταστάσεών τους.

Στην Σάμο, η δομή θα αναπτυχθεί στην θέση «Ζερβού» του δήμου Ανατ. Σάμου, σε έκταση περίπου 200 στρ., σύμφωνα με την ΚΥΑ 5099/29.5.2020 «Χορήγηση άδειας χωροθέτησης και κατασκευής».Υφίσταται έκταση επιπλέον 45 στρ., όπου κατασκευάζεται η δομή από τον ΔΟΜ.

Στην Κω, η δομή θα αναπτυχθεί στην περιοχή «Μεσοβούνι» του δήμου Κω, σε έκταση περίπου 67 στρ.,
σύμφωνα με την ΚΥΑ 4711/22.5.2020 «Χορήγηση άδειας χωροθέτησης και κατασκευής». Η διαμόρφωση της
δομής θα αναπτυχθεί και σε όμορη έκταση εντός του «Στρατοπέδου καπετάν Λαζαρή» (96 στρ), όπου υφίστανται ΚΥΤ και ΠΡΟΚΕΚΑ, σύμφωνα με τις ΚΥΑ 2969/2015 και 8038/23/22/2017.

Στην Λέρο, η δομή θα αναπτυχθεί στην θέση «Όρμος Λακκί» του δήμου Λέρου, σε έκταση περίπου 63 στρ.,
σύμφωνα με την ΚΥΑ 4712/22.5.2020 «Χορήγηση άδειας χωροθέτησης και κατασκευής».

Η ανάπτυξη της κάθε δομής θα γίνει σε διαφορετικά επίπεδα, τα οποία θα διαμορφωθούν με φυσικά πρανή
και σε ορισμένες περιπτώσεις με την κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης, ανάλογα με τις απαιτήσεις της μελέτης εφαρμογής. Για την επικοινωνία μεταξύ των επιπέδων, προβλέπεται ασφαλτοστρωμένος δρόμος. Σε κάθε επίπεδο θα υπάρχουν επιμέρους εγκαταστάσεις, με ξεχωριστές περιφράξεις και περιμετρικούς δρόμους.

Σε κάθε δομή προβλέπεται χώρος καραντίνας, για την αντιμετώπιση υγειονομικών αναγκών. Ειδικότερα,
προβλέπονται οι εξής επιμέρους εγκαταστάσεις:

Στην Σάμο: Μονογονεϊκών οικογενειών, χώρος υπηρεσιών διοίκησης μονογονεϊκών οικογενειών, χώρος Η/Μ
εγκαταστάσεων, διαθέσιμος χώρος για μελλοντική εκμετάλλευση, όπου προσωρινά μπορούν να τοποθετηθούν  σκηνές έως την ολοκλήρωση της κατασκευής της δομής, χώρος υπηρεσιών διοίκησης ασυνόδευτων ανηλίκων – ασυνόδευτων ανηλίκων, χώρος κοινόχρηστων δραστηριοτήτων, φιλοξενίας, χώρος parking – υπηρεσιών διοίκησης φιλοξενίας, προαναχωρησιακού κέντρου κράτησης, χώρος υπηρεσιών διοίκησης ΠΡΟΚΕΚΑ.

Στην Κω: Μονογονεϊκών οικογενειών, ασυνόδευτων ανηλίκων, χώρος parking – κοινόχρηστων δραστηριοτήτων – υπηρεσιών διοίκησης, φιλοξενίας, ΠΡΟΚΕΚΑ, χώρος αθλοπαιδιών – διαθέσιμος χώρος για την αντιμετώπιση υγειονομικών αναγκών επιφάνειας 22.000 m2, χώρος parking – Η/Μ εγκαταστάσεων.

Στην Λέρο: Μονογονεϊκών οικογενειών, ασυνόδευτων ανηλίκων, κοινόχρηστων δραστηριοτήτων – υπηρεσιών
διοίκησης, ελεγχόμενης φιλοξενίας, ΠΡΟΚΕΚΑ, χώρος parking – υπηρεσιών ταυτοποίησης.

Οι δομές θα περιβάλλονται εξωτερικά από διπλή περίφραξη. Τα κτίρια θα είναι με φέροντα οργανισμό από
δομικό χάλυβα και πλευρικά τοιχώματα από ενιαία μορφή θερμομονωτικών πάνελ πολυουρεθάνης. Για τα
προκατασκευασμένα κτίρια και τους προκατασκευασμένους οικίσκους, προβλέπεται η έδρασή τους σε πλάκα
από οπλισμένο σκυρόδεμα, πάχους 25 cm. Για τα μεταλλικά κτίρια, προβλέπεται θεμελίωση από ωπλισμένο
σκυρόδεμα

Η αναλογία ατόμων τυπικών κτιρίων διαμονής θα είναι κατ’ ελάχιστον 4 m2 μεικτού εμβαδού/άτομο.

Ακολουθεί η προκήρυξη του έργου

kyt_prokirixi

- Advertisement -

- Advertisement -

Σχόλια