ΑΣΕΠ: Προκήρυξη για προσλήψεις γιατρών και νοσηλευτικού προσωπικού στις ΤΟΜΥ Χίου

Προκήρυξη – πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για 1.935 θέσεις διετούς διάρκειας στις Τοπικές Μονάδες Υγείας (ΤΟΜΥ) , μεταξύ αυτών και εκείνη της Χίου δημοσίευσε το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ).

Πρόκειται, ειδικότερα, για προσλήψεις ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, ορισμένου χρόνου, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, διετούς διάρκειας. Προβλέπεται δε, η δυνατότητα ανανέωσης μέχρι τη λήξη του συγχρηματοδοτούμενο προγράμματος για τις ΤΟΜΥ.

Οι υποψήφιοι, οι οποίοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στην παραπάνω διαδικασία, πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω του διαδικτυακού τόπου του υπουργείου Υγείας (tomy.moh.gov.gr) αίτηση συμμετοχής από τις 29 Μαρτίου και ώρα 9.00 έως τις 12 Απριλίου και ώρα 23.59.

Οι υποψήφιοι πρέπει στη συνέχεια να αποστείλουν με συστημένη επιστολή ή να υποβάλουν αυτοπροσώπως ή δια νομίμου αντιπροσώπου τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο υπουργείο Υγείας.

Η προθεσμία υποβολής της τελικής εξατομικευμένης φόρμας υποβολής αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης, με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά εκπνέει με την πάροδο της 16ης Απριλίου.

Πρόκειται για 15 θέσεις ιατρών παθολόγων, γενικής ιατρικής κ.λπ., 4 θέσεις παιδιάτρων, 6 θέσεις νοσηλευτών ΠΕ και άλλες τόσες ΤΕ, 4 θέσεις κοινωνικών λειτουργών,  7 θέσεις ΠΕ διοικητικού οικονομικού προσωπικού και 6 θέσεις ΤΕ επισκεπτριών υγείας .

Αναλυτικά η προκήρυξη:

prokirixi tomy