Άσκηση φέρνει ρίχτερ στην Περιφέρεια

Μεγάλης κλίμακας Άσκηση Σεισμού στο πεδίο, σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας Χίου με την κωδική ονομασία «ΝΤΑΝΤΑΝΟΣ – ΧΙΟΣ 2022»//«Field, Live Exercises // EQ // DADANOS – CHIOS 2022»,  θα πραγματοποιηθεί στις 13 και 14 Οκτωβρίου 2022.

Στην άσκηση θα συμμετέχουν η  Γ.Γ.Π.Π.,ο Ο.Α.Σ.Π., όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, ο Εμπορικός  Σύλλογος και όλοι οι φορείς και υπηρεσίες των νήσων Χίου, Οινουσσών και Ηρωικής νήσου Ψαρών.

Σκοπός της άσκησης είναι να συμμετέχουν όλοι σε ένα σεισμικό γεγονός, μέσα από τον τομέα του ο καθένας ξεχωριστά αλλά και συλλογικά, ανάλογα με τον σχεδιασμό που έχει προηγηθεί, τόσο πριν το σεισμικό συμβάν, στην ετοιμότητα και γνώση των ενεργειών που θα πρέπει να έχουν οργανώσει για τη μείωση των συνεπειών, όσο για τη συνέχιση του συνόλου των δραστηριοτήτων του Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα, των Σχολικών Μονάδων, και λοιπών τομέων μέχρι την εξομάλυνσή του.